پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   05 دی 1389-26 December 2010بازدید 6054


پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف
پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي براي نيمسال دوم 89-90 در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف
حداقل شرايط پذيرش دانشجو در برنامه­هاي کارشناسي ارشد :
دارا بودن مدرک کارشناسي از دانشگاههاي داخل کشور و يا معادل آن از ساير کشورهاي جهان مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين ذکور.
دارا بودن حداقل نمره 6 در آزمون IELTS  و يا معادل آن در آزمون TOEFL،يا  نمره معادل در ساير آزمونها به تشخيص دانشگاه صنعتي شريف
پذيرش دانشجو در دانشکده مديريت براي نيمسال دوم تحصيلي 90-1389 در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نيمسال دوم تحصيلي 90-1389               دريافت فايل
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته محصول و بازار نيمسال دوم تحصيلي 90-1389       دريافت فايل

اخبار روزنامه ها