پذيرش دانشجو دکتراي تخصصي ( مکانيک و کامپيوتر) در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   05 دی 1389-26 December 2010بازدید 4192


پذيرش دانشجو دکتراي تخصصي ( مکانيک و کامپيوتر) در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف


پذيرش دانشجو دکتراي تخصصي (رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي کامپيوتر) در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريفآگهي پذيرش دانشجو دکتراي تخصصي (رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي کامپيوتر)        دريافت فايل


فرم درخواست پذيرش براي داوطلبان ورود به دوره دكترا                                                          دريافت فايل


فرم توصيه نامه براي داوطلبان تحصيل در دوره دكترا                                                               دريافت فايلپرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف
اخبار روزنامه ها