پذیرش دانشجوی خارجی در شعب بین‌الملل علوم پزشکی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   13 دی 1389-03 January 2011بازدید 3063


محققی به مهر خبر داد:

تدوین برنامه‌ای برای پذیرش دانشجوی خارجی در شعب بین‌الملل علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تدوین برنامه راهبردی شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی برای پذیرش دانشجوی خارجی در ایران خبر داد. دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه راهبردی برای شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی در دست تدوین است و بر اساس آن متقاضیان داخلی و دانشجویان خارجی و ظرفیت پذیرش در آن تعریف شده است. وی گفت: شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی شرایط متفاوتی با هم دارند و برای پذیرش دانشجوی خارجی نیز تنها تعداد کمی از این شعب واجد شرایط هستند از این رو توصیه می شود که پذیرش دانشجوی خارجی با سرعت کمی صورت گیرد. معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: مزیت اصلی پذیرش دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیلی تکمیلی است چرا که توانمندی اصلی گروه پزشکی در این حوزه بسیار قابل توجه است. وی یادآور شد: در قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده است که دانشگاهها می توانند نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی اقدام کنند و از فضاهای خود در این رقابت استفاده کنند.
اخبار روزنامه ها