پذیرش دانشجوی آموزش محور در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   28 دی 1389-18 January 2011بازدید 5896


پذیرش دانشجوی آموزش محور در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز از بین داوطلبان داخلی و خارجی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در نیمسال دوم تحصیلی 90-89 در 5 رشته دانشجو می پذیرد. به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه در رشته های زبان انگلیسی با گرایش آموزش زبان انگلیسی، حقوق با گرایش حقوق خصوصی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذائی با گرایش تکنولوژی مواد غذائی، علوم کامپیوتر و مدیریت اجرایی (Emba) دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی صورت می گیرد. نوع دوره در این پردیس آموزش محور و بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد این دوره ها خواهد بود.

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز
اخبار روزنامه ها