بازنگری دروس معارف دانشگاهها / معارف مکمل سایر دروس دانشگاهی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / معارف اسلامیارسال شده در   21 آذر 1390-12 December 2011بازدید 2037

بازنگری دروس معارف دانشگاهها / معارف مکمل سایر دروس دانشگاهی


به گزارش پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر : دبیر شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی درباره وضعیت بازنگری سرفصل های دروس معارف دانشگاهها گفت: سرفصلهای دروس معارف نیز مانند سایر دروس دانشگاهی نیازمند بازنگری است چراکه دروس معارف نیازمند کارآمدسازی و عمق بخشی هستند.

سعید قدیمی با بیان این مطلب گفت: سیاست بازنگری در سرفصل های دروس دانشگاهی را طبق قانون برنامه پنجم توسعه دنبال می کنیم تا تمام سرفصل های دروس دانشگاهی به روز، غنی و کارآمد شود. در این راستا در سرفصل های دروس معارف نیز بازبینی صورت می گیرد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم افزود: وزارت علوم در زمینه بازنگری سرفصلهای دروس دانشگاهی نقش سیاستگذار را بازی می کند لذا خود وزارت علوم مجری به روزرسانی و بازنگری سرفصل های دروس دانشگاهی نیست.

وی اضافه کرد: گروه معارف در زیر مجموعه شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی و دانشکده ها و دانشگاههای مربوط به معارف در زمینه بازنگری سرفصل های دروس معارف کار اجرایی را انجام می دهند.

قدیمی با بیان اینکه دروس معارف در دو حوزه اساسی نیازمند بازنگری هستند، به مهر گفت: یکی اینکه باید عمق مطالبی که به عنوان درس معارف ارائه می شود افزایش پیدا کند و این چند واحد درس معارف که به دانشجو ارائه می شود، کارآمد شود.

وی افزود: دروس معارف باید به صورت پوششی بر تمام دروس دانشگاهی قلمداد شود بنابراین باید ارتباطی که بین واحدهای معارف با دیگر واحدهای درسی برقرار می شود اینگونه باشد که دروس معارف و سایر دروس دانشگاهی متمم و مکمل یکدیگر باشند.بازنگری دروس معارف دانشگاه معارف مکمل سایر دروس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها