پذيرش دانشجو در دانشکده علوم قرآني تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / معارف اسلامیارسال شده در   18 امرداد 1387-08 August 2008بازدید 7719


دانشکده علوم قرآني تهران در رشته هاي علوم قرآن و تفسير قرآن دانشجو مي پذيرد. به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلباني که در مرحله نخست آزمون سراسري دانشگاهها مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي توانند براي تحصيل در رشته هاي علوم قرآن مجيد و تفسير قرآن مجيد دانشکده علوم قرآني تهران را انتخاب کنند. دانشکده علوم قرآني تهران از سال 1368 تأسيس و در حال حاضر در دو مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد. در صورت تأييد نهايي سازمان سنجش آموزش کشور در سال جاري ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشاسي ارشد در اين دانشکده 50 درصد افزايش خواهد يافت. عموم دانشجويان اين دانشکده از امکانات آموزشي و رفاهي مانند دانشگاههاي دولتي برخوردار مي شوند. پس از پايان تحصيل به دانش آموختگان اين دانشکده دانشنامه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي شود. همچنين فارغ التحصيلان اين دانشکده در صورت حفظ کل قرآن کريم مي توانند بدون آزمون ورودي به مقطع کارشناسي ارشد علوم قرآني راه يابند.

اخبار روزنامه ها