تشريح شرايط ويژه پذيرش در رشته مدرسى معارف اسلامى؛

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / معارف اسلامیارسال شده در   19 دی 1387-08 January 2009بازدید 1920


با تشريح شرايط ويژه پذيرش در رشته مدرسى معارف اسلامى؛ معاون آموزشي دانشگاه تهران: ثبت‌نام از 12 بهمن آغاز مي‌شود معاون آموزشي دانشگاه تهران شرايط ويژه داوطلبان رشته مدرسى معارف اسلامى در آزمون دكتراي دانشگاه تهران را تشريح كرد. دكتر كمره‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص شرايط ويژه پذيرش براي داوطلبان رشته مدرسى معارف اسلامى در اين دانشگاه، گفت:‌ داشتن حداکثر40 سال(مدت زمان خدمت سربازى و جبهه به سقف سنى افـزوده مى‌شود) يكي از شرايط لازم است كه در اين ميان اعضاى فعلى هيأت علمى گروه معارف اسلامى و اساتيد حق التدريس گروه معارف به شرط داشتن گواهينامه تدريس 3 ساله از داشتن اين شر ط مستثنى مى باشند. وي سپردن تعهد محضرى به دانشگاه مجرى پس از قبولى در آزمون مبنى بر خدمت دو برابر ايام تحصيل در يکى از گروه‌هاى معارف اسلامى را از ديگر شرايط موجود عنوان كرد و گفت: دارا بودن يکى از مدارک تحصيلى چون دانشنامه کارشناسى ارشد مدرسى معارف اسلامي سطح سه حوزه علميه مورد تائيد مرکز مديريت حوزه علميه قم، گواهى خبرگان بدون مدرک(مرتبه مربى) مورد تائيد مراجع ذيصلاح، عضويت رسمى در کادر هيأت علمى گروه‌هاى معارف اسلامى دانشگاهها با تائيد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى، دانش‌آموختگان حوزه‌هاى علميه داراى گواهى اتمام کفايتين همراه با مدرک کارشناسى ارشد مورد تائيد وزارت علوم‏ متناسب با گرايشهاى پنجگانه دروس معارف اسلامى به تشخيص گروه آموزشى مربوطه را از ديگر شرايط ويژه داوطلبان رشته مدرسى معارف اسلامى بيان كرد. دكتر كمره‌اي افزود: کليه مدارک فوق بايد توسط داوطلب در زمان ثبت‌نام اسکن و طبق دستورالعمل ثبت‌نام ارسال شود. به گفته وي، دارا بودن شرايط عمومى مدرسى معارف اسلامى با تأييد و تعيين اولويت معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها از ديگر شرايط لازم است. دكتر كمره‌اي خاطرنشان كرد:‌ پذيرش نهايى داوطلبان رشته دکترى مدرسى معارف اسلامى دانشکده الهيات و معارف اسلامى و پرديس قم منوط به اعلام نظر نهايى دفترامور اساتيد نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى مى‌باشد. معاون آموزشي دانشگاه تهران در خاتمه تصريح كرد: ثبت‌نام آزمون دكتري ويژه داوطلبان رشته مدرسى معارف اسلامي دانشگاه تهران از12 تا 24 بهمن ماه خواهد بود.

اخبار روزنامه ها