پذيرش دانشجو در مقطع دكترای مدرسی معارف اسلامی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / معارف اسلامیارسال شده در   10 شهریور 1388-01 September 2009بازدید 4311


پذيرش دانشجو در مقطع دكترای مدرسی معارف اسلامی

گروه انديشه: دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از طريق آزمون اختصاصی در مقطع دكترای مدرسی

معارف اسلامی

در گرايش‏های پنج‌گانه مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاريخ و تمدن اسلامی، قرآن و متون اسلامی دانشجو می‏پذيرد. «اسماعيل اكبری»، مسئول روابط عمومی

دانشگاه معارف اسلامی

، در گفت‌وگو با سرويس انديشه خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، گفت: دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به منظور تربيت مدرسين گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر كشور برای نيمسال اول سال تحصيلی 1389 از طريق آزمون اختصاصی در مقطع دكتری مدرسی معارف اسلامی در گرايش‏های پنج‌گانه مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاريخ و تمدن اسلامی، قرآن و متون اسلامی دانشجو می‏پذيرد. تابعيت جمهوری اسلامی ايران، التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نداشتن سوابق سوء اخلاقی، سياسی و عقيدتی به تشخيص مراجع ذی‌صلاح، نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصيل به تشخيص مراجع ذی‌صلاح، توانايی جسمی و روحی لازم جهت تدريس در دانشگاه‏ها، دارا بودن شرايط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأييد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (احراز اين شرايط پس از قبولی در آزمون كتبی از طريق مصاحبه و... صورت خواهد گرفت.) مواردی بود كه اكبری به عنوان شرايط عمومی شركت در آزمون برشمرد. اكبری در ادامه در مورد شرايط اختصاصی ورود به دانشگاه عنوان كرد: شرايط اختصاصی عبارتنداز: داشتن حداكثر 40 سال سن (اعضاء رسمی هيئت علمی گروه‏های معارف اسلامی و اساتيد حق‌التدريس گروه‌های معارف اسلامی به شرط داشتن گواهينامه تدريس 3 ساله از معاونت امور اساتيد مشروط بر اين‌كه در 2 ترم گذشته ـ نيم سال اول و دوم سال تحصيلی 88 ـ 87 ـ تدريس داشته باشند از داشتن شرط سنی مستثنی هستند)، دارا بودن يكی از مدارك تحصيلی، دانشنامه كارشناسی‌‏ارشد مدرسی معارف‌اسلامی، سطح سه حوزه علميه مورد تأييد مركز مديريت حوزه علميه قم، گواهی خبرگان بدون مدرك (مرتبه مربی) مورد تأييد مراجع ذی‏صلاح، دانش‌آموختگان حوزه‌های علميه دارای گواهی اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسی ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری متناسب با گرايش‌های پنج‌گانه مدرسی معارف اسلامی به تشخيص دانشگاه، داشتن دانشنامه كارشناسی ارشد برای متقاضيان اعضای رسمی هيئت علمی گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها با تأييد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. وی در پايان خاطرنشان كرد: لازم است متقاضيان مدارك خود را تا پايان وقت اداری تاريخ 30 مهرماه به آدرس قم، ابتدای بلوار امين، بلوار جمهوری اسلامی، نبش كوچه 4، دانشگاه معارف اسلامی، صندوق پستی 6173 ـ 37155 با پست پيشتاز ارسال كنند. ايكنا
اخبار روزنامه ها