راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامي در دانشگاه سمنان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / معارف اسلامیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 5210


راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامي در دانشگاه سمنان

شوراي گسترش آموزش عالي كشور با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي توسط دانشگاه سمنان موافقت كرد. به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از سمنان، به دنبال تصويب اين پذيرش، گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي فعاليت آموزشي خود را از مهر ماه سال تحصيلي آينده (90-1389) در دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان آغاز خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، رشته كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي از گرايش هاي رشته الهيات است و داشتن دانش كافي در زبان عربي، فقه و اصول از مهمترين لازمه هاي آن مي باشد.
اخبار روزنامه ها