جداول خواندنی اولین کنکور دکتری/ پیرترین و جوانترین کنکوری

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   27 فروردین 1390-16 April 2011بازدید 2031


ترکیب جنسیتی داوطلبان اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری، پیرترین و جوان ترین داوطلب، شهرهایی که بیشترین و کمترین شرکت کننده را داشته و ظرفیت پذیرش در گروههای فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر ایران و 61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه و 107 کد رشته آغاز شد که نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه و نتایج نهایی در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

پیرترین داوطلب نخستین آزمون دکتری 81 ساله از کرج و در رشته علوم اجتماعی شرکت کرده و جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم بوده که در رشته الهیات و معارف شرکت کرده است.

ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در اولین آزمون دکتری سال 90 به این ترتیب است که 80 هزار و 69 نفر معادل 61 درصد را مردان و 50 هزار و 911 نفر معادل 39 درصد را زنان تشکیل می دهند.

جدول کامل اطلاعات آزمون دکتری

موضوع

بیشترین

کمترین

ترکیب سنی داوطلبان

پیرترین داوطلب 81 ساله از کرج

جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم

ترکیب جنسیتی داوطلبان

تعداد 80 هزار و 69 مرد معادل 61 درصد داوطلبان

تعداد 50 هزار و 911 زن معادل 39 درصد داوطلبان

ترکیب جمعیت داوطلبان در شهرها

تهران با  34 هزار و 177 نفر

هرمزگان با 885 نفر

ترکیب رشته ها و گروهها

گروه فنی - مهندسی با 22 کد رشته

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی با یک کد رشته

بیشترین تعداد شرکت کننده در این آزمون در تهران 34 هزار و 177 نفر هستند و از سایر شهرها 96 هزار و 802 نفر شرکت کرده اند. همچنین به جز تهران، اصفهان با 9 هزار و 548 نفر بیشترین شرکت کننده و هرمزگان با 885 نفر کمترین شرکت کننده را دارد.

زمان بندی اعلام نتایج آزمون دکتری

ردیف

موضوع

زمان بندی اعلام شده

1

برگزاری آزمون

25 فروردین 90

2

نتایج اولیه و انتشار کارنامه

اوایل خرداد 90

3

معرفی پذیرفته شدگان مرحله اول به صورت چند برابر ظرفیت به دانشگاهها

اوایل خرداد 90

4

انجام مراحل مصاحبه در دانشگاهها

خرداد و تیر 90

5

ارسال نتایج از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش

اواخر تیر 90

6

اعلام نتایج نهایی

شهریور 90

بر اساس ظرفیت پذیرش که دانشگاهها به سازمان سنجش اعلام کرده اند، در مجموع همه گروه ها 5 هزار و 431 نفر است که در گروه فنی و مهندسی یک هزار و 563 نفر، در گروه علوم پایه یک هزار و 386 نفر، در گروه علوم انسانی یک هزار و 213 نفر، در گروه کشاورزی 585 نفر، در گروه زبان های خارجی 309 نفر، در گروه دامپزشکی 171 نفر، در گروه هنر 67 نفر و در گروه تربیت بدنی 49 نفر پذیرفته می شوند.

ردیف

گروه

ظرفیت پذیرش اعلام شده دانشگاهها

1

گروه فنی و مهندسی

یک هزار و 563 نفر

2

گروه علوم پایه

یک هزار و 386 نفر

3

گروه علوم انسانی

یک هزار و 213 نفر

4

گروه کشاورزی

585 نفر

5

گروه زبان های خارجی

309 نفر

6

گروه دامپزشکی

171 نفر

7

گروه هنر

67 نفر

8

گروه تربیت بدنی

49 نفر

 


اولین کنکور دکتری
اخبار روزنامه ها