تعيين ميزان تأثير سوابق تحصيلي در کنکورهاي 91 و 92

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   26 اردیبهشت 1390-16 May 2011بازدید 1961


سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارگروه حذف کنکور مصوبه اي درخصوص ميزان درصدسوابق تحصيلي براي سالهاي 91 تا 92 نداشته و لذا ميزان تأثير سوابق تحصيلي در کنکورهاي 91 و 92 هنوز تعيين نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کليه داوطلبان آزمون سراسري سال جاري و سالهاي آتي مي رساند براساس قانون پذيرش دانشجو مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي تصميم گيري درخصوص هر نوع تغييري اعم از افزايش يا کاهش درصد تأثير سوابق تحصيلي، تغيير نوع درس و ... به عهده کارگروه ماده 4 متشکل از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس کارگروه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس سازمان سنجش آموزش کشور (دبير کارگروه) است.
باتوجه به مصوبه کارگروه تنها مرجع اطلاع رساني در اين خصوص دبير کارگروه است لذا به اطلاع کليه داوطلبان مي رساند کارگروه مصوبه اي درخصوص ميزان درصد سوابق تحصيلي براي سالهاي 91 تا 92 نداشته است.
بديهي است هرگونه مصوبه جديد از طريق سازمان سنجش آموزش کشور بصورت رسمي از طريق جرايد، پيک سنجش و سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.


تأثير سوابق تحصيلي در کنکورهاي 91 و 92
اخبار روزنامه ها