رقابت 53 هزار نفر در کنکور ارشد پزشکي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   31 اردیبهشت 1390-21 May 2011بازدید 1278


آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي با رقابت 53 هزار و 300 نفر در 54 رشته و 24 شهر در روزهاي دوم و سوم تيرماه برگزار مي شود و زنان بيشترين شرکت کننده ها را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، 53 هزار و 300 نفر در اين دوره از آزمون کارشناسي ارشد شرکت مي کنند که از اين تعداد38 هزار و 730 نفر زن و 14 هزار و 570 نفر مرد هستند.
با توجه به مهلت مجددي که براي داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي در روزهاي 25 تا 26 ارديبهشت، براي اطمينان از صحت اطلاعات ثبت نامي در نظر گرفته شده بود، يک هزار و 116 نفر مدارک خود را تکميل کرده و اطلاعات ثبت نامي را ويرايش کرده اند و 2 هزار و 444 نفر نيز مدارک مورد نياز براي ثبت نام را ارسال کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي و برگه راهنما از روز 28 خرداد تا 3 تير تنها بصورت اينترنتي از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي به نشاني http://sanjeshp.ir توزيع مي شود زمان انتخاب محل تحصيل همزمان با دريافت کارت تنها به صورت اينترنتي از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي در تاريخ 28 خرداد تا 3 تير صورت مي گيرد و داوطلبان دقت کنند که اين تاريخ به هيچ عنوان قابل تمديد نيست.


کنکور ارشد پزشکي
اخبار روزنامه ها