بررسي کنکور سراسري و دکتري 90 در مجلس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   01 خرداد 1390-22 May 2011بازدید 2296


نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي فردا يکشنبه اول خردادماه، دو کنکور سراسري و دکتري 90 را با حضور معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي مي کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دو کنکور سراسري و دکتري سال 90 فردا در جلسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با حضور معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي مي شود.
معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فردا با حضور در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، تدابير، برنامه ها و اقدامات خود را براي برگزاري دوره هاي دکتري با اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات در ميان مي گذارند.
در اين جلسه، شرايط برگزاري کنکور دکتري و ارتقا تحصيلات تکميلي با رويکرد انطباق آن با قانون موضوع بحث و بيان ديدگاه هاي اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات و معاونان وزارت علوم مي شود.


کنکور سراسري و دکتري 90
اخبار روزنامه ها