فرم پيشنهادي مرحله دوم کنکور دکتري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   04 خرداد 1390-25 May 2011بازدید 2504


نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي، آموزشي و مصاحبه مرحله دوم داوطلبان دوره دکتري نيمه متمرکز سال 90 از سوي سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاههاي مجري دوره دکتري پيشنهاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نحوه محاسبه امتيازات به سه بخش پژوهشي، آموزشي و مصاحبه تقسيم بندي شده است. در بخش پژوهش حداکثر 40 امتياز در نظر گرفته شده است. اين امتيازات براي پذيرفته شدگان مرحله اول دکتري، مربيان و ممتازهاي پژوهشي محاسبه مي شود.
بر اساس جدول امتيازات پژوهشي، مقالات ISI، مقالات علمي - پژوهشي، مقالات علمي ترويجي، کنفرانس هاي معتبر، سوابق پژوهشي، کسب رتبه در جشنواره ها و مقام در مسابقات علمي معتبر، گواهي ثبت اختراع، تاليف يا ترجمه کتاب شامل امتيازاتي مي شوند که اين ميزان از 25 تا 5 امتياز متغير است.
همچنين بر اساس فرم نمونه اي که از سوي سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شده است، بخش آموزش حداکثر 30 امتياز دارد. بر اساس جدول امتيازات آموزشي، دانشگاههاي محل تحصيل فرد در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، معدل فرد در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، مدرک زبان، سوابق آموزشي و برگزيدگان المپيادهاي معتبر نيز امتيازاتي متغير از 5 تا 10 بر اساس نظر اعضاي کميته مصاحبه کننده، در نظر گرفته شده است.
در بخش مصاحبه نيز حداکثر 30 امتياز به فرد تعلق مي گيرد و بر اساس جدول ارائه شده از جزئيات آن، شاخص هاي ارزيابي شامل تسلط علمي داوطلب، وسعت نظر، نوآوري و کارآفريني، توانايي فرد در تجزيه و تحليل مسائل و پاسخگويي به سئوالات، تعهد داوطلب در همکاري با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقيقات، شخصيت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ايجاد ارتباط و برازندگي، نگرش و اطلاعات فناوري صنعتي، نظر استاد راهنما است که امتيازات آن از 4 تا 6 متغير است.
سازمان سنجش آموزش کشور در توضيح اين امتيازبندي يادآور شده است: اين فرم به عنوان نمونه جهت ارزيابي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال 90 تدوين شده و دانشگاهها مي توانند بر اساس فرم موجود در دانشگاه عمل کنند اما لازم است امتياز دهي به صورت شفاف و حدالامکان کمي سازي شده باشد.


مرحله دوم کنکور دکتري
اخبار روزنامه ها