آغاز فرصت تأييد سوابق تحصيلی کنکوريهای دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   17 خرداد 1390-07 June 2011بازدید 2146


آغاز فرصت تأييد سوابق تحصيلی کنکوريهای دانشگاه آزاد اسلامی


مرکز آزمون اعلام کرد:
تاييد سوابق تحصيلی کنکوريهاي دانشگاه آزاد از امروز تا 21 خردادماه

فرصت تأييد سوابق تحصيلي کنکوريهاي دانشگاه آزاد اسلامي از امروز دوشنبه 16 خردادماه آغاز شد که بر اين اساس اسامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 که مشمول اين تاييديه مي شوند در سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 دانشگاه آزاد اسلامي که لازم است از امروز دوشنبه 16 خردادماه جهت تعيين وضعيت "کد پيگيري سوابق تحصيلي" به ادارات آموزش و پرورش منطقه اخذ ديپلم خود مراجعه کنند، در سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني www.azmoon.net اعلام شد.

شرکت تمام داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي که در آزمون سراسري اين دانشگاه ثبت نام کرده اند، منوط به اخذ کد پيگيري سوابق تحصيلي با تاييد وزارت آموزش و پرورش است.

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام کرد تمام داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي شامل ديپلم هاي رياضي، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي که مدرک ديپلم خود را طي سالهاي 84 تا 89 اخذ کرده اند، مي بايست به منظور شرکت در آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشکي و علوم پزشکي سال 1390 کد پيگيري سوابق تحصيلي خود را با تاييد وزارت آموزش و پرورش دريافت کنند.

براساس بررسي هاي بعمل آمده در مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش، عده اي از داوطلبان که به صورت مشروط و يا خودآزمايي ثبت نام و يا سال اخذ ديپلم خود را اشتباه وارد کرده اند، در نتيجه کد پيگيري سوابق تحصيلي نداشته و يا توسط سيستم هاي وزارت آموزش و پرورش شناسايي نشده اند؛ بنابراين، براساس مصوبه پانزدهمين جلسه کارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو مقرر شد اينگونه داوطلبان پس از مراجعه به سايت مرکز آزمون با نشاني www.azmoon.net از تاريخ 16 تا 21 خردادماه جاري در صورت مشاهده نام و مشخصات خود در اين سايت به منطقه اخذ ديپلم خود در آموزش و پرورش مراجعه و وضعيت سوابق تحصيلي خود را مشخص و تاييد کنند.

در صورت مراجعه داوطلبان به مناطق آموزش و پرورش، منطقه ذيربط رسيد يا تاييديه رفع مشکل جهت اطمينان خاطر به داوطلبان ارائه مي کند. همچنين، براساس مصوبه کارگروه در صورت عدم مراجعه و پيگيري شخص داوطلب در اين خصوص براي اين دسته از داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.


آغاز فرصت تأييد سوابق تحصيلی کنکوريهای دانشگاه آزاد اسلامی
اخبار روزنامه ها