جزئيات ظرفيت مازاد کنکور دکتري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   17 خرداد 1390-07 June 2011بازدید 2065علاوه بر ظرفيت 6 هزار نفري که دانشگاه‌ها براي پذيرش دانشجوي دکتري اعلام کرده‌اند تعدادي نيز در قالب ظرفيت‌هاي مازاد وارد مقطع دکتري مي‌شوند که به گفته مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي اين ظرفيت به دانشجويان استعداد درخشان، خارجي، بورسيه و شهريه‌پرداز تعلق دارد.

ابوالفضل حسني در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ظرفيت مازاد در پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي سال 90 گفت: دانشگاه‌ها به اندازه صد در صد ظرفيت پذيرش دانشجوي دکتري در هر رشته‌اي مي‌توانند به صورت مازاد بر ظرفيت اقدام به پذيرش دانشجوي دکتري در آن رشته کنند که اين ظرفيت مازاد به پذيرش دانشجوي خارجي، دانشجوي بورسيه و دانشجوي دکتري شهريه‌پرداز مازاد بر ظرفيت اختصاص پيدا مي‌کند.

مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي افزود: البته در هر رشته‌اي حداکثر 5 دانشجوي دکتري به صورت مازاد بر ظرفيت در قالب دانشجوي شهريه‌اي مازاد بر ظرفيت‌، دانشجوي خارجي و دانشجوي بورسيه مي‌تواند پذيرش شوند.

وي اضافه کرد: پذيرش دانشجوي استعداد درخشان نيز به صورت مازاد بر ظرفيت صورت مي‌گيرد اما ظرفيت مازادي که به استعدادهاي درخشان تعلق مي‌گيرد به ظرفيت مازاد حداکثر 5 نفره‌اي که به پذيرش دانشجوي خارجي، بورسيه و دانشجويي که خود هزينه‌هايشان را پرداخت مي‌کنند هيچ ربطي ندارد.

مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي با بيان اينکه ظرفيتي که براي دانشجويان استعداد درخشان جهت ورود به مقطع دکتري در نظر گرفته شده است به صورت مازاد بر ظرفيت است به مهر گفت: ظرفيت پذيرش دانشجوي استعداد درخشان در مقطع دکتري هر دانشگاه يا هر رشته که به صورت ظرفيت مازاد محاسبه مي‌شود به اندازه 15 تا 20 درصد ظرفيت آن دانشگاه يا آن رشته است.

حسني با ارائه مثالي به تشريح ظرفيت هاي مختلف براي پذيرش دانشجوي دکتري در سال 90 پرداخت و به مهر گفت: به عنوان مثال معمولاً ظرفيت پذيرش دانشجوي دکتري در يک کد رشته از 3 تا 5 نفر است. اگر ظرفيت پذيرش دانشجوي دکتري در يک کد رشته 5 نفر بود حداکثر 5 نفر ديگر مي‌تواند به صورت دانشجوي مازاد بر ظرفيت در قالب دانشجوي خارجي، دانشجوي بورسيه و دانشجويي که هزينه‌هايش را خودش پرداخت مي‌کند پذيرش شود. همچنين دانشگاه علاوه بر اين 10 نفر در اين رشته مي‌تواند يک دانشجوي استعداد درخشان را نيز پذيرش کند که پذيرش اين دانشجوي استعداد درخشان هم به صورت مازاد بر ظرفيت صورت مي‌گيرد.

اخبار روزنامه ها