شرايط انتخاب رشته هاي داراي شرايط خاص در کنکور90

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   06 تیر 1390-27 June 2011بازدید 4388


معاون اجرايي سازمان سنجش با اشاره به مهلت زماني براي انتخاب رشته هاي داراي شرايط خاص در کنکور 90 گفت: داوطلبان مي توانند از 6 تا 15 تير ماه به صورت اينترنتي علاقمندي خود به رشته‌هاي خاص را اعلام کنند.

دکتر سيدجلال طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براي پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داوطلبان بايد علاقمندي خود را اعلام کنند و مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص را در آزمون سراسري سال 90 انتخاب کنند.

وي افزود: داوطلب بايد شماره مورد يا موارد رشته‌هاي داراي شرايط خاص را از اطلاعيه سازمان سنجش انتخاب کند و به صورت اينترنتي از تاريخ 6 تا 15 تيرماه از طريق سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندي به رشته‌هاي خاص کند. داوطلب توجه داشته باشد که به درخواست‌هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

طباطبايي در تعريف رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص اظهار داشت: رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند که نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي (اختصاصي خاص رشته) دارند و داوطلبان‌ علاقمند به‌ انتخاب‌ اينگونه‌ رشته‌ها بايد شماره موارد را از جداول اعلام شده استخراج و حداکثر دو مورد از اين موارد را در سايت سازمان درج کنند.

وي يادآور شد: در صورتي که نام داوطلب در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ اعلام شده براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ شود بايد در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، کدرشته‌ ها مربوطه را به‌ عنوان‌ يک‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود تا اولويت‌ نهم (قبل از اولويت دهم) انتخاب کنند.

خلاصه جدول اعلام علاقمندي به انتخاب رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص در آزمون سراسري 90
پذیرش از گروه آزمایشی عنوان رشته تحصیلی و نام مؤسسه آموزش عالی ظرفیت
علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی و
علوم انسانی

رشته تحصیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

120 نفر
//

رشته های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری تهران

500 نفر
//

رشته تحصیلی مدیریت فرهنگی هنری مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره
(* پذیرش دانشجو در این رشته از گروه آزمایشی هنر نیز صورت خواهد گرفت)

60 نفر
//

رشته های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
(وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه ) در دانشکده های علوم قرآنی کشور

یک هزار و 30 نفر
// دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی علوم حدیث  شهرری 60 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد تهران 240 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج 80 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان 80 نفر
// دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی اصول الدین 840 نفر
علوم ریاضی و فنی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 70 نفر
// معماری - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 120 نفر
علوم تجربی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا 20 نفر
//

بورسیه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
( تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)

8 نفر
//

بورسیه رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
(تهران، شهید بهشتی و مشهد)

7 نفر
//

بورسیه رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
(تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)

5 نفر
// پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا 30 نفر
// رشته های کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا 80 نفر
// کاردانی دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا 10 نفر
// کاردانی مدارک پزشکی (مخصوص پرسنل پایور ارتش ج.ا.ا) 20 نفر
علوم انسانی روابط عمومی - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر
// روزنامه نگاری - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر
هنر سینما - مؤسسه مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 40 نفر
// هنر اسلامی -  مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر


انتخاب رشته هاي داراي شرايط خاص در کنکور90
اخبار روزنامه ها