کنکور هنر، زبانهاي خارجي و علوم تجربي دانشگاه آزاد برگزار شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   18 تیر 1390-09 July 2011بازدید 2286کنکور غيرپزشکي دانشگاه آزاد در گروه آزمايشي هنر، علوم تجربي و زبانهاي خارجي از ساعت 16 امروز جمعه 17 تيرماه آغاز شد و تا ساعت 19 ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پايان يافتن اين کنکور، آزمون سراسري دانشگاه آزاد نيز پايان مي يابد.

گروه آزمايشي علوم تجربي، کشاورزي و دامپروري با 71 درصد زن، 29 درصد مرد و تعداد کل داوطلب 103 هزار و 860 نفر، گروه زبان هاي خارجي 74 درصد زن، 26 درصد مرد و تعداد کل داوطلب 16 هزار  708 نفر و در گروه آزمايشي هنر 71 درصد زن، 29 درصد مرد و تعداد کل داوطلب 7 هزار و 565 نفر برگزار شد.

در اين آزمون 288 هزار و 133 داوطلب در اين سه مجموعه شرکت و 236 حوزه داخل کشور و 9 حوزه خارج از کشور اين کنکور را برگزار مي کنند.

مجموعه هنر در تهران داراي بيشترين داوطلب و حدود 48.2 درصد اعلام شده است.

جمع کل داوطلبان کنکور غيرپزشکي دانشگاه آزاد 874 هزار و 964 است که از اين تعداد 54 درصد زن، 46 درصد مرد هستند.

کشورهاي امارات، انگلستان، آلمان، ژاپن، کويت، لبنان، مالزي، گرجستان و ازبکستان کشورهاي مجري برگزار کننده کنکور غير پزشکي دانشگاه آزاد هستند

در آزمون غيرپزشکي دانشگاه آزاد، 152 هزار و 832 نفر به صورت آزمايشي شرکت کرده اند. همچنين واحدهاي تهران مرکزي، تهران جنوب و کرج به ترتيب با 35 هزار و 317 نفر، 28 هزار و 37 نفر و 22 هزار نفر رتبه هاي اول تا سوم بيشترين تعداد متقاضي را به خود اختصاص داده اند.

حوزه تهران ميزبان 120 هزار و 324 نفر و حوزه هاي کرج با 24 هزار و 891 نفر داوطلب، مشهد با 19 هزار و 447 نفر و شيراز با 19 هزار و 102 نفر داوطلب رده هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.


کنکور هنر، زبانهاي خارجي و علوم تجربي دانشگاه آزاد
اخبار روزنامه ها