بيشترين آمار پذيرش دانشجو توسط دانشگاه پیام نور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   16 امرداد 1390-07 August 2011بازدید 2718


ابراهيم خدايي معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اينكه يك ميليون و 8 هزار و 690 داوطلب كنكور 90 مجاز به انتخاب رشته شدند، افزود: در مجموع يك ميليون و 8 هزار و 690 داوطلب در كنكور 90 مجاز به انتخاب رشته شدند كه 488 هزار و 117 نفر از آنها مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي روزانه و شبانه و 857 هزار و 560 نفر مجاز به انتخاب رشته در پيام‌نور و غيرانتفاعي و 996 هزار و 93 نفر مجاز به انتخاب رشته در دوره مجازي و 2 هزار و 507 نفر مجاز به انتخاب رشته در دوره بهياري شدند.

وي با بيان اينكه در كنكور 90 يك ميليون و 282 هزار داوطلب ثبت‌نام كردند كه از اين تعداد يك ميليون و 116 هزار و 971 نفر در جلسه آزمون حاضر شدند و يك ميليون و 8 هزار و 690 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند، گفت: در كنكور 90 در دوره روزانه در رشته رياضي 31 هزار و 215 نفر، در گروه تجربي 38 هزار و 331 نفر، در گروه علوم انساني 15 هزار و 406 نفر، در گروه هنر 2 هزار و 339 نفر و در گروه زبان‌هاي خارجه 2 هزار و 211 نفر پذيرش مي‌شوند.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه در مناطق محروم در گروه رياضي 118 نفر در گروه تجربي 97 نفر، در گروه انساني 67 نفر، در گروه هنر 6 نفر و در گروه زبان‌هاي خارجه 5 نفر پذيرش مي‌شوند، افزود: ظرفيت پذيرش دانشجو در كنكور 90 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش در گروه رياضي 615 نفر، در گروه تجربي هزار و 231 نفر، در گروه علوم انساني 5 هزار و 164 نفر است.

وي با بيان اينكه در كنكور 90 در دوره شبانه 11 هزار و 782 نفر در گروه رياضي 7 هزار و 132 نفر در گروه علوم تجربي 6 هزار و 580 نفر در گروه علوم انساني 753 نفر در گروه هنر و 999 نفر در گروه زبان‌هاي خارجه پذيرفته مي‌شوند، افزود: در دوره‌هاي نيمه حضوري 130 نفر در گروه علوم رياضي 182 نفر در گروه علوم تجربي هزار و 148 نفر در گروه علوم انساني و 200 نفر در گروه زبان‌هاي خارجه پذيرش مي‌شوند.


پذيرش دانشجو دانشگاه پیام نور
اخبار روزنامه ها