تسهيلات دانشگاه شريف براي رتبه برترهاي کنکور / امکان تغيير رشته

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   22 امرداد 1390-13 August 2011بازدید 2666


تسهيلات دانشگاه شريف براي رتبه برترهاي کنکور/ امکان تغيير رشته

قابل توجه پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري ٩١-٩٠

به اطلاع داوطلبان تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف مي‌رساند:

1. داوطلباني که رتبه‌ي کشوري آزمون سراسري آنان زير 150 باشد، در صورت قبولي در هر يک از رشته‌هاي اين دانشگاه، مي‌توانند قبولي خود را به رشته‌ي مورد علاقه‌ي خود در اين دانشگاه تبديل نمايند.

2. داوطلباني که رتبه‌ي کشوري آزمون سراسري آنان مابين 151 تا 500 باشد، در صورت قبولي در هر يک از رشته‌هاي اين دانشگاه، مي‌توانند با اعلام درخواست خود به معاونت آموزشي دانشگاه در محدوده‌‌ي ظرفيت پذيرش دانشکده‌هاي اين دانشگاه، به رشته‌ي مورد علاقه‌ي خود در اين دانشگاه انتقال يابند.

http://www.sharif.ir/4all/archive/fa-showarch.jsp?arch=announce&date=1390/05/20&time=1046


تسهيلات دانشگاه شريف رتبه برترهاي کنکور امکان تغيير رشته
اخبار روزنامه ها