استفاده مجدد از سهميه شاهد و رزمندگان برای كنكوری ها ممنوع شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   24 امرداد 1390-15 August 2011بازدید 4308


استفاده مجدد از سهميه شاهد و رزمندگان برای كنكوری ها ممنوع شد

داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال 1376 به بعد، يك بار در رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مذكور نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته‌هاي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي شده‌اند، مي‌توانند اين رشته‌ها را انتخاب كنند. داوطلبان واجد شرايط محدوديتي از نظر تعداد (حداكثر 100 انتخاب)، مقطع و درج اولويت كدرشته‌هاي مورد علاقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.

پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه آزمون سراسري سال 1389 (اعم از رشته‌هاي متمركز يا نيمه متمركز) خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام كرده يا نكرده باشند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل حق ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال جاري (آزمون سراسري سال 1390 ) را نداشته‌اند. بديهي است در صورت شركت در آزمون سال جاري برابر مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

تغيير رشته يا انتقال پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري به ويژه در دوره روزانه با توجه به آئين‌نامه‌ها و مقررات موجود و نيز به دليل محدوديت‌هايي كه براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وجود دارد، بسيار مشكل است. لذا داوطلبان بايد در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت لازم را داشته باشند. ضمناً پذيرفته‌شدگان در صورت درخواست تغيير رشته يا انتقال يا هر دو به صورت توأم، بايد از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئين‌نامه آموزشي اقدام كنند.

پذيرفته‌شدن در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه (اعم از متمركز يا نيمه متمركز)، به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي مي‌شود.

داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال 1368 به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال 1376 به بعد، يك بار در رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي‌شوند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده يا در رشته قبولي ثبت‌نام كرده يا نكرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مذكور نخواهند بود.


استفاده مجدد سهميه شاهد رزمندگان كنكوری ممنوع شد
اخبار روزنامه ها