آمارهای پذیرش در کنکور سراسری و کارشناسی ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   28 شهریور 1390-19 September 2011بازدید 2712
آمارهای پذیرش در کنکور سراسری و کارشناسی ارشد

بررسی نتایج نهایی کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد سال 1390 آمار جالب توجهی از نحوه پذیرش کنکوریها را مشخص می کند که بررسی و تحلیل درصد پذیرشها نشان می دهد دانشگاه پیام نور امسال میزبان بیشترین قبولیهای کنکور سراسری است.

به گزارش مهر با اعلام نتایج نهایی کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد سال 1390 آمار نهایی پذیرش داوطلبان نیز استخراج شده است که بر اساس این آمار دانشگاه پیام نور رکورددار پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری است به طوری که این دانشگاه 60 درصد قبولیهای کنکور را در خود جای داده است.

جدول آماری درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری 90

دوره های تحصیلی درصد پذیرش تعداد پذیرفته شدگان
دانشگاه‌پیام‌نور 60 درصد 357788
روزانه 16 درصد 98397
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 14 درصد 109480
نوبت دوم (شبانه ) 4 درصد 32270
مراکز تربیت معلم 1.2 درصد 1476
رشته های تحصیلی مجازی 0.5 درصد 6779
نیمه حضوری 0.3 درصد 2563

در دوره کارشناسی ارشد نیز که در حال حاضر 100 موسسه آموزش عالی در این زمینه فعال هستند وضعیت پذیرش به شرح جدول زیر است.

جدول آماری پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 90

دوره های تحصیلی تعداد پذیرفته شدگان
روزانه 33788
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 3630
نوبت دوم (شبانه ) 15375
پیام نور 17000
دوره های بین الملل 3200
رشته های تحصیلی مجازی 6300
نیمه حضوری 800
جمع 80093آمار پذیرش کنکور سراسری کارشناسی ارشد
اخبار روزنامه ها