فهرست كتب منبع سؤالات کنکور سال 91

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   20 آبان 1390-11 November 2011بازدید 4271


فهرست كتب منبع سؤالات کنکور سال 91


الف ـ دروس عمومي

نام درس
نام كتاب در سالي ـ واحدي
كد كتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (2)
1/220
دوم
88
كليه رشته ها
ادبيات فارسي (3)
1/249
سوم
89
كليه رشته­ ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي 1 و 2
1/283
90
كليه رشته ها
ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)
2/249
سوم
89
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)
4/249
سوم
89
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)
3/249
سوم
89
كليه رشته ­ها )غير از علوم انساني(
2- عربي
عربي 2 (غير از علوم انساني)
1/224
دوم
88
كليه رشته ­ها (غير از علوم انساني)
عربي 2 ( علوم انساني)
2/224
دوم
88
مخصوص علوم انساني
عربي 3 ( غير از علوم انساني)
1/254
سوم
89
كليه رشته ­ها (غير از علوم انساني)
عربي 3 (علوم انساني)
2/254
سوم
89
مخصوص علوم انساني
3- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)
222
دوم
88
كليه رشته­ ها
قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)
251
سوم
89
كليه رشته­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
1/285
پيش ­دانشگاهي
90
كليه رشته­ ها
4- زبان انگليسي
انگليسي 3
1/252
سوم
89
كليه رشته­ ها
انگليسي 1 و 2
1/284
90
كليه رشته­ ها


ب ـ دروس تخصصي گروه علوم رياضي
نام درس
نام كتاب در سالي ـ واحدي
كد كتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
88
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
88
هندسه 2
4/258
سوم
89
رياضيات 2
2/234
دوم
88
حسابان
1/258
سوم
89
جبر و احتمال
2/258
سوم
89
هندسه تحليلي و جبر خطي
1/294
پيش دانشگاهي
90
حساب ديفرانسيل و انتگرال 1 و 2
1/295
پيش دانشگاهي
90
رياضيات گسسته
1/296
پيش دانشگاهي
90
2- فيزيك
فيزيك 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
87
فيزيك 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
88
فيزيك 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
4/256
سوم
89
فيزيك 1 و 2 (ويژه رياضي)
2/293
90
3- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
88
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
89
شيمي 1 و 2
1/289
پيش دانشگاهي
90
ج ـ دروس تخصصي گروه علوم تجربي
نام درس
نام كتاب در سالي ـ واحدي
كد كتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمين­شناسي
زمين شناسي
1/262
سوم
89
علوم زمين
1/291
90
2- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
88
رياضيات 2
2/234
دوم
88
آمار و مدلسازي
5/258
سوم
89
رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)
3/258
سوم
89
رياضيات عمومي 1 و 2
1/292
پيش دانشگاهي
90
3- زيست شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه 1
1/231
دوم
88
زيست­شناسي و آزمايشگاه 2
1/261
سوم
89
زيست­شناسي
2/290
پيش دانشگاهي
90
4- فيزيك
فيزيك 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
87
فيزيك 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
88
فيزيك 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)
3/256
سوم
89
فيزيك 1 و 2 (علوم تجربي)
1/288
90
5- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
88
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
89
شيمي 1 و 2
1/289
90
د ـ دروس تخصصي گروه علوم انساني
استخدام
نام درس
نام كتاب در سالي ـ واحدي
كد كتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضيات 1
1/211
اول
87
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
88
رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)
6/258
سوم
89
رياضي پايه
2/292
پيش دانشگاهي
90
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
88
3- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان 1
1/246
دوم
88
تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
1/276
سوم
89
آرايه­هاي ادبي
1/280
سوم
89
ادبيات فارسي 1
2/283
90
ادبيات فارسي 2
3/283
90
4- زبان عربي
عربي 2 (ويژه علوم انساني)
2/224
دوم
88
عربي 3 (ويژه علوم انساني)
2/254
سوم
89
عربي 1 و 2
1/316
پيش دانشگاهي
90
5- تاريخ
تاريخ ايران و جهان 1
4/235
دوم
88
تاريخ ايران و جهان 2
3/271
سوم
89
تاريخ شناسي
1/302
پيش دانشگاهي
90
6- جغرافيا
جغرافياي 1
2/225
دوم
88
جغرافياي 2
4/271
سوم
89
جغرافيا
2/297
پيش دانشگاهي
90
7- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي 1
1/243
دوم
88
جامعه شناسي 2
1/281
سوم
89
علوم اجتماعي (جامعه­شناسي نظام جهاني)
1/300
90
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
89
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
1/317
90
9- منطق
منطق
277
سوم
89
10- روان­شناسي
روان­شناسي
1/268
سوم
89


فهرست كتب منبع سؤالات کنکور سال 91
اخبار روزنامه ها