خبر خوش برای داوطلبان کنکور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   18 امرداد 1391-08 August 2012بازدید 3723خبر خوش برای داوطلبان کنکور


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دکتر ابراهیم خدایی افزود: پیش از این قرار بود 572 هزار نفر در آزمون سراسری پذیرفته شوند که به615هزار نفر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با این تغییرات،14هزار و525 نفر به ظرفیت پذیرش گروه علوم ریاضی، 435 نفر به گروه علوم تجربی،7622نفر به گروه آزمایشی علوم انسانی افزوده شده است.
سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور به واحد مرکزی خبر گفت: همچنین136نفر به گروه آزمایشی هنر،25نفر به گروه آزمایشی زبان های خارجی و20هزار و30 نفر به چندگروهی ها اضافه شده است.


خبر خوش داوطلبان کنکور
اخبار روزنامه ها