اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز در دوم مهر و تكميل ظرفيت‌هاي كنكور در 22 مهر منتشر مي‌شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   16 شهریور 1387-06 September 2008بازدید 1723


نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 87 اعلام شد. به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و محل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و علمي و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 87 رشته‌هاي نيمه متمركز دوره‌هاي روزانه ، شبانه، دانشگاه پيام نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره ‌داوطلبي‌ معرفي ‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش در روز سه‌شنبه دوم مهر ماه منتشر خواهد شد. بر اين اساس معرفي شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور بايد با توجه به برنامه زماني اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه براي مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام كنند. شايان ذكر است كه اطلاعيه سازمان سنجش درباره تكميل ظرفيت پذيرش برخي از كد رشته محلهاي تحصيلي و همچنين اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته‌ محل‌هاي تحصيلي جديد در نشريه پيك سنجش روز دوشنبه 22 مهر منتشر خواهد شد، بر اين اساس داوطلبان علاقمند مي توانند باتوجه به اطلاعيه مذكور درصورت تمايل در گزينش رشته‌هاي مربوط برابر ضوابط مندرج در اطلاعيه اقدام كنند

اخبار روزنامه ها