برترینهای کنکور دانشگاه آزاد معرفی شدند /باز هم برتری دخترها بر پسرها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   16 شهریور 1387-06 September 2008بازدید 2834


نفرات برتر کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در گروههای آزمایشی مختلف معرفی شدند که بر این اساس پنج پسر و 10 دختر رتبه های اول تا سوم گروههای مختلف را به خود اختصاص دادند. به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر دانشگاه آزاد در گروههای مختلف به شرح زیر است: گروه آزمایشی ریاضی و فنی و مهندسی نفر اول: فریبرز میرزایی در رشته مهندسی برق - الکترونیک واحد تهران مرکزی با نمره کل 8620 نفر دوم: محمدحسین رفیعی سخایی در رشته مهندسی برق - الکترونیک واحد تبریز با نمره کل 8542 نفر سوم: فرزان فرنیا در رشته مهندسی برق - الکترونیک واحد تهران مرکزی با نمره کل 8538 گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی نفر اول: مهسا کهن دل شیرازی در رشته مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی واحد شیراز با نمره کل 8700 نفر دوم: سیده ستاره فتاحی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک واحد تنکابن با نمره کل 8485 نفر سوم: سینا توفیق در رشته دامپزشکی - دکتری حرفه ای واحد علوم و تحقیقات تهران با نمره کل 8460 مجموعه 3 گروه آزمایشی علوم انسانی نفر اول: سیدمرتضی پور میرغفاری در رشته حقوق واحد تهران شمال با نمره کل 8567 نفر دوم: مهسا رویین تن در رشته حقوق واحد شیراز با نمره کل 8470 نفر سوم: زهره زمانی در رشته حقوق واحد میمه با نمره کل 8376 مجموعه 4 گروه آزمایشی علوم انسانی نفر اول: سیده عطیه عدنانی در رشته علوم سیاسی واحد تهران مرکزی با نمره کل 8400 نفر دوم: زهرا فانی تبریزی نژاد در رشته روانشناسی بالینی واحد تهران پزشکی با نمره کل 8392 نفر سوم: غزال توتونچی مقدم در رشته مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکزی با نمره کل 8380 گروه آزمایشی پزشکی نفر اول: افروز درویش در رشته پزشکی دکترای حرفه ای واحد مشهد با نمره کل 8538 نفر دوم: سحر صادقی در رشته پزشکی دکترای حرفه ای واحد مشهد با نمره کل 8515 نفر سوم: مریم فربد در رشته دندانپزشکی دکترای حرفه ای واحد تهران پزشکی با نمره کل 8482

اخبار روزنامه ها