پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در آزمون سراسری سال 1392

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 4958


پذیرش دانشجو  بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در آزمون سراسری سال 1392


پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، توکلی : پذیرش دانشجو در حدود سه هزار کدرشته محل از کدرشته محل های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در آزمون سراسری سال 1392 براساس سوابق تحصیلی با شرایط و ضوابطی که تعیین می شود صورت خواهد گرفت و نیازی به شرکت داوطلبان در آزمون کتبی نخواهد بود.

وی اعلام آمار دقیق و فهرست کدرشته محل هایی که پذیرش دانشجو در آنها به صورت بدون آزمون انجام می شود و روند پذیرش را به آینده نزدیک و قبل از شروع ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری 92 موکول کرد.


پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در آزمون سراسری سال 1392 پذیرش بدون کنکور دانشگاه
اخبار روزنامه ها