سازمان سنجش باید کنکور را 2 بار در سال برگزار کند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   11 دی 1391-31 December 2012بازدید 1744
سازمان سنجش باید کنکور را 2 بار در سال برگزار کند

رئیس کمیته آموزش عالی پیشنهاد کرد سازمان سنجش از طریق درآمدی که به دست می آورد کنکور سراسری را 2 بار در سال برگزار کند.

پرتال دانشگاهی به نقل از رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تحول اساسی در سنجش و پذیرش، تفکر حاکم بر کمیته آموزش عالی مجلس است که یک بعد آن باید در آموزش و پروش اتفاق بیفتد که آن نیز توانمند سازی آموزش و پرورش در ایجاد یک سابقه تحصیلی استاندارد است.

وی ادامه داد: آنچه که امروزه به عنوان آزمون سراسری به آن نگاه می کنیم نباید یک روزه سرنوشت داوطلبان را رقم بزند.

به گفته رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، قالب آزمون سراسری هم باید دچار تحول اساسی شود.

صابری با طرح این سوال که چرا آزمون سراسری باید یک بار در سال برگزار شود، تاکید کرد: سازمان سنجش بودجه خود را از دولت نمی گیرد بلکه درآمدش از محل برگزاری همین آزمونهاست، پس این توانایی را دارد که آزمون سراسری را دوبار در سال برگزار کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با طرح سوالی دیگر، ادامه داد: چرا همه افراد باید به یک روش سنجش شوند و چه الزامی وجود دارد هر کسی که می خواهد وارد دانشگاه شود از یک فیلتر که آن هم کنکور است عبور کند؟ این چه تکلیفی است که برای همه دانشجویان یکسان است؟

وی با بیان اینکه نباید برای همه داوطلبان نسخه ای یکسان پیچید، با انتقاد از قانون حذف کنکور مصوب سال 86، تصریح کرد: چرا باید قانونی را بنویسیم که چند سال بعد مجبور شویم آن را لغو کنیم؟ چرا نباید قانون گزاری های قوی داشته باشیم که این قانونها بتواند طی چند سال و در همه دورانها قابلیت اجرایی داشته باشد؟کنکور تکرار کنکور سازمان سنجش برگزاری کنکور در سال برگزاری کنکور
اخبار روزنامه ها