پسران در صدر سه گروه برتر کنکور 92 و شهرهای دارای بیشترین برگزیدگان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   12 امرداد 1392-03 August 2013بازدید 882پسران در صدر سه گروه برتر کنکور 92 و شهرهای دارای بیشترین برگزیدگان


اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال 92 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجه اعلام شد و در میان 36 برگزیده اعلام شده، پسران با 22 نفر برتر و دختران با 14 نفر برتر در این جمع حضور دارند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، بررسی نفرات برتر کنکور در گروه های آزمایشی پنجگانه نشان می دهد، در گروه ریاضی 9 پسر و یک دختر برتر، در گروه تجربی 7 پسر و سه دختر برتر، در گروه علوم انسانی 7 دختر و سه پسر برتر، در گروه هنر دو دختر و یک پسر برتر و در گروه زبان های خارجه دو پسر و یک دختر برتر حضور دارند. 

گروه ریاضی، تجربی و زبان های خارجی دارای بیشترین برگزیدگان پسر و گروه های علوم انسانی و هنر دارای بیشترین برگزیدگان دختر هستند. با این حال بیشترین تعداد شرکت کنندگان کنکور 92 را دختران تشکیل می داده اند و 60.15 درصد را زنان و 39.85 درصد را مردان به خود اختصاص داده بودند. 

بررسی شهرهای محل سکونت برترین های کنکور نشان می دهد که بیشترین تنوع در گروه ریاضی و فنی و علوم تجربی وجود دارد. در گروه ریاضی و فنی شهرهای کرج، قم، مبارکه، ممسنی، شیراز، تهران، ارومیه، اهواز، رشت، یزد محل سکونت 10 نفر اول این گروه هستند. 

در گروه علوم تجربی نیز شهرهای تبریز، اهواز، بروجرد، شیروان، مشهد، تهران، اصفهان، ساری، ممسنی محل سکونت 10 نفر اول این گروه هستند. اما در گروه علوم انسانی تعداد 5 برگزیده از تهران و سایر افراد از شمیرانات، یزد، قزوین و قوچان هستند. 

گروه آزمایشی هنر دو تهرانی و یک کرجی و گروه آزمایشی زبانهای خارجه یک تهرانی، یک مشهدی و یک شیرازی را در میان خود جای داده است. 

در میان شهرهای 36 نفر اول کنکور 92، تهران با 11 نفر بیشترین فراوانی را دارد. یزد با 3 نفر، اهواز با 2 نفر، مشهد با 2 نفر، ممسنی با 2 نفر، شیراز با 2 نفر، کرج با دو نفر بیشترین فراوانی را در میان شهرهای دیگر دارند.
آمار قبولی پسران و دختران در کنکور آمار قبولی در کنکور92 میزان رضایتمندی از کنکور شهرهای دارای بیشترین برگزیدگان کنکور
اخبار روزنامه ها