جدیدترین اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ در کنکور 92

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   22 امرداد 1392-13 August 2013بازدید 1271جدیدترین اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ در کنکور 92

سازمان سنجش جدیدترین اصلاحیات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسری سال 92 را اعلام کرد. داوطلبان مي‌توانند تا پايان روز ‌پنجشنبه 24 مرداد نسبت به انتخاب رشته یا ويرايش كدرشته‌هاي انتخابي اقدام کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، در اصلاحيات كلي اعلام شده است دانشگاه علوم پزشكي سمنان هيچگونه تعهدي در خصوص ارائه و واگذاري خوابگاه به دانشجويان كليه رشته‌ها ندارد، مجتمع آموزش عالي اردكان به دانشگاه اردكان و مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان به دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين قوچان، ارتقاء پيدا كرده است.

بخش رشته‌هاي چندگروهي:

رشته‌هاي علوم حديث (كد 24902) و علوم و معارف قرآن (كد 24903) در دوره مجازي دانشگاه غيرانتفاعي علوم قرآن و حديث ـ قم پیش از این جزو رشته‌هاي تحصيلي با اعمال نمرات آزمون و سوابق تحصيلي اعلام شده بود و اکنون به بخش رشته‌هاي تحصيلي پذيرش دانشجو صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي منتقل می شود.

رشته‌هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:

عنوان رشته مهندسي كشاورزي ـ آب (رديف رشته 152) در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به «علوم و مهندسي آب» اصلاح شد.

كدرشته‌ محل‌هاي حذف شده 10728 و 13786 (مهندسي برق قدرت دوره روزانه و شبانه) دانشگاه شهيد بهشتي تهران مربوط به پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور نیست.

ظرفيت پذيرش رشته مهندسي عمران در دانشگاه الزهرا(س) تهران (كد 11347- دوره روزانه)، از نيمسال اول به نيمسال دوم تغيير مي‌يابد.

ظرفيت پذيرش رشته مهندسي معماري در دانشگاه هنر تهران (كد 11189- دوره روزانه و كد 14028- دوره شبانه)، از نيمسال دوم به نيمسال اول تغيير مي‌يابد.

كدرشته‌ محل‌هاي اصلاح شده 10786 و 13806 (مهندسي برق دوره روزانه و شبانه)، مربوط به دانشگاه صنعتي اراك است.

پذيرش دانشجو در رشته‌هاي كارداني معماري (كد 11286) دوره روزانه، مهندسي معدن (كد 14106) و كارداني معماري (كد 14107) دوره شبانه مجتمع آموزش عالي زرند، بصورت رقابتي و از بين داوطلبان زن و مرد انجام مي‌پذيرد. «پذيرش از داوطلبان بومي» از ستون توضيحات حذف شد.

رشته‌هاي گروه آزمايشي علوم انساني:

پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي رشد و پرورش كودكان پيش‌دبستاني گرايش كودكان عادي، كودكان با نيازهاي ويژه (كد 10296) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، بصورت متمركز انجام مي‌پذيرد.اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌کنکور اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ در کنکور92
اخبار روزنامه ها