نسبت مشابه تعداد زن و مرد در ثبت نام و قبولی كنكور ۹۲

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   21 شهریور 1392-12 September 2013بازدید 1487نسبت مشابه تعداد زن و مرد در ثبت نام و قبولی كنكور ۹۲

مشاورعالي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: نسبت تقريبي ۵۹ درصدي زنان به ۴۱ درصدي داوطلبان مرد در تمام مراحل ثبت نام، حضور در جلسه، انتخاب رشته و قبولي نهايي آزمون سراسري سال ۱۳۹۲ به چشم مي خورد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از «حسين توكلي» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي افزود: يكي از نكات جالب آماري در آزمون سراسري سال ۹۲ حفظ نسبت تعداد زنان به مردان در تمام مراحل اين آزمون است به گونه اي كه در كنكور امسال، ۵۹.۴۲ درصد ثبت نام كنندگان زن و ۴۰.۵۸ درصد آنها مرد هستند.
وي افزود: از ميان داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري نيز ۵۹.۸۵ درصد زن و ۴۰.۱۵ درصد مرد بودند و دقيقا همين آمار درمورد داوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته مجاز شناخته شدند تكرار شده است.
توكلي خاطرنشان كرد: از ميان مجازين به انتخاب رشته، ۵۹.۹۵ درصد داوطلباني كه انتخاب رشته خود را انجام دادند زن و ۴۰.۰۵ درصد مرد بودند.
وي آمار پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال ۹۲ را ۵۲۲ هزار و ۱۴۲ نفر ذكر كرد و گفت كه ۵۹.۱۶ درصد پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون را داوطلبان زن و ۴۰.۸۴ را داوطلبان مرد تشكيل مي دهند.

**آمار قبول شدگان كنكور ۹۲ به نسبت گروه هاي آزمايشي

سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور درباره آمار قبول شدگان كنكور امسال در گروه هاي آزمايشي پنجگانه اظهار داشت: از مجموع ۵۲۲ هزار و ۱۴۴ پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري، تعداد ۱۶۰ هزار و ۲۴۲ نفر در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، ۱۷۵ هزار و ۸۴۴ نفر در گروه آزمايشي علوم تجربي، ۱۶۲ هزار و ۹۷۹ نفر در گروه علوم انساني، هفت هزار و ۳۴۲ نفر در گروه هنر و ۱۵ هزار و ۷۳۷ نفر در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي پذيرفته شده اند.

**آمار پذيرش كنكور در دوره هاي مختلف دانشگاهي

توكلي به پذيرش ۱۱۰ هزار و ۶۱۲ نفر در دوره هاي روزانه كنكور امسال اشاره كرد و گفت: تعداد ۲۵۳ هزار و ۲۵۴ نيز در رشته هاي دانشگاه پيام نور، ۱۰۵ هزار و ۱۲۵ نفر در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، ۳۱ هزار و ۹۴ نفر در دوره هاي شبانه، ۱۶ هزار و ۴۶۳ نفر در دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، چهار هزار و ۲۱۹ در دوره هاي مجازي و بين الملل متمركز و هزار و ۳۷۷ در دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شده اند.
نتايج نهايي آزمون سراسري سال ۱۳۹۲ از ساعت ۱۸ امروز، ۲۰ شهريورماه بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.


قبولی كنكور درصد قبولی زنان در کنکور درصد قبولی کنکور در مردان
اخبار روزنامه ها