جداسازی کنکور دانشگاه آزاد از سراسری با تأیید کارگروه ماده 4

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   09 آبان 1392-31 October 2013بازدید 1184جداسازی کنکور دانشگاه آزاد از سراسری با تأیید کارگروه ماده 4


معاون آموزشی وزارت علوم بر لزوم بررسی جداسازی کنکورهای آزاد و سراسری در کارگروه ماده 4 کنکور تاکید کرد.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری مجدد کنکور پزشکی و غیرپزشکی از سال آینده و جداسازی این آزمون از کنکور سراسری سازمان سنجش، گفت: هر کنکوری که قرار است برای نخستین بار برگزار شود، در کارگروه ماده 4 برای آن تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: این قاعده در خصوص دانشگاه آزاد نیز حکم می کند و رئیس دانشگاه آزاد نیز عضو این کارگروه است اما در کنکورهایی که برگزار می شود قطعاً مجلس هم ورود می یابد.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، تمام کنکورهایی که برگزار می شود باید با قوانین مجلس شورای اسلامی همخوانی داشته باشد.

نادری منش در ادامه با تاکید بر اینکه اگر این قوانین نباشد هر دانشگاه برای خود کنکور برگزار و سپس آن را لغو می کند، افزود: اگر قرار باشد دانشگاه آزاد کنکور را به صورت جداگانه برگزار کند حتماً باید در کارگروه ماده 4 تایید شود.جداسازی کنکور سراسری از آزاد جداسازی کنکور جداسازی کنکور ها از هم
اخبار روزنامه ها