انواع تخلفات و جرایم آنها در کنکور 88

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   30 خرداد 1388-20 June 2009بازدید 1333


انواع تخلفات و جرایم آنها در کنکور 88

سازمان سنجش تخلفات و جرایم کنکور را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری اعلام کرد که بر اساس برای متخلفان بسته به نوع تخلف جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات در نظر گرفته می شود. سازمان سنجش تخلفات و

جرایم کنکور

را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری اعلام کرد که بر اساس برای متخلفان بسته به نوع تخلف جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات در نظر گرفته می شود. به گزارش خبرنگار مهر، تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: انواع تخلفات ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌ نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌ دار، ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌ اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون، ثبت‌ نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی، استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌ دار برخی از تخلفات کنکور است که مطابق قانون با آن برخورد می شود. کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سئوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد نیز سایر تخلفاتی است که در رابطه به کنکور سراسری با آن برخورد می شود. انواع مجازات متخلفان کنکور هیئتهای رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهایی نظیر اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال، محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد را دارند. میزان مجازات نقدی و حبس متخلفان کنکور به گزارش مهر، هیئتهای رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کنند. ارتکاب به برخی از جرایم چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می ‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. علاوه بر مجازات قبولی داوطلب هم ابطال می شود در صورت محکومیت قطعی فرد به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات، قبولی وی در آزمون نیز ابطال می شود. چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش ‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌ آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت بدوی است.
اخبار روزنامه ها