اسامي سري دوم معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي ‌شرايط ‌خاص كنكور اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   20 امرداد 1388-11 August 2009بازدید 1779


اسامي سري دوم معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي ‌شرايط ‌خاص كنكور اعلام شد

اسامي تعدادي ديگر از معرفي شدگان چند ‌برابر ظرفيت رشته‌هاي مختلف تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيرو اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي شرايط خاص، براساس بررسي‌هاي انجام شده اسامي تعدادي ديگراز معرفي ‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش ‌عالي در گروههاي‌ آزمايشي علوم ‌رياضي ‌و فني، علوم ‌تجربي، علوم ‌انساني و هنر در آزمون‌ سراسري در سايت اينترنتي سازمان به نشاني www.Sanjesh.org اعلام شده است. اين معرفي شدگان لازم است به منظور شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش درآخرين روز برنامه زمان بندي اعلام شده در اطلاعيه اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص به موسسات مربوط مراجعه كنند. لازم به تاكيد است معرفي شدگان جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره در روز يكشنبه 25 مرداد بايد به موسسه مندرج دراطلاعيه مذكور و معرفي شدگان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) روز شنبه 24 مرداد به آدرس ميدان ونك مركز گزينش مراجعه كرده و ساير معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هريك ازموسسات به آدرسهاي مربوطه مراجعه كنند، بديهي است عدم مراجعه داوطلبان در موعد مقرر به منزلة انصراف تلقي مي‌شود. ضمناً تمهيداتي فراهم شده تا منحصراً اين دسته از معرفي شدگان رشته‌هاي داراي شرايط خاص بتوانند براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينگونه موسسات با رعايت شرايط و ضوابط انتخاب رشته تا ساعت 24 روز سه شنبه 20 مرداد حتي در صورتي كه قبلاً رشته‌هاي انتخابي خود را در سايت سازمان درج نموده و كد رهگيري دريافت نموده‌اند، انتخاب رشته مجدد كنند.
اخبار روزنامه ها