اعلام نتايج اوليه رشته‌هاي نيمه ‌متمركز كنكور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   21 مهر 1388-13 October 2009بازدید 2712


اعلام نتايج اوليه رشته‌هاي نيمه ‌متمركز كنكور

معاون سازمان سنجش: نتايج نهايي پايان دي اعلام مي‌شود آغاز مرحله انتخاب محل رشته‌ها از نيمه آذر ماه معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به انتشار اسامي‌ معرفي ‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي نيمه ‌متمركز كنكور 88، گفت: نتايج نهايي رشته‌هاي مختلف نيمه متمركز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان تا پايان دي ماه اعلام مي‌شود. دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اسامي‌ معرفي ‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي نيمه ‌متمركز دوره‌هاي‌ روزانه ‌و شبانه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور، مؤسسات‌ غيرانتفاعي‌ و واحدهاي بين‌المللي دانشگاهها و مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش به‌ منظور شركت‌ در مراحل ‌مصاحبه ، معاينه‌ ، آزمون‌ علمي‌، عملي و ساير مراحل گزينش‌ در گروههاي آزمايشي‌ علوم ‌رياضي ‌و فني، علوم ‌تجربي، علوم ‌انساني و هنر كنكور88 اعلام شد. وي افزود: داوطلباني‌ كه‌ در هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كد رشته‌هاي‌ نيمه‌ متمركز انتخابي‌ پذيرفته‌ شده‌اند، برابر ضوابط مندرج‌ در دفترچه ‌راهنماي‌ شماره‌ 2 در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌ و يا رشته‌هاي‌ نيمه‌ متمركز قرار نگرفته‌اند. به گفته وي، برابر مصوبه هيأت وزيران و به منظور اخذ هزينه آزمون عملي از معرفي‌شدگان در زمان اعلام چند برابر ظرفيت، داوطلبان معرفي شده در رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز بايد نسبت به واريز مبلغ 33 هزار و 500 ريال بابت هزينه آزمون عملي اقدام و سپس شماره و تاريخ فيش واريزي را حداكثر تا تاريخ مقرر اعلام شده به سازمان اعلام تا نسبت به برنامه‌ريزي حوزه‌هاي آزمون عملي اقدام مقتضي به عمل آيد. آزمون هاي عملي غير قابل تكرار و تمديد است و تحت هيچ شرايطي آزمون عملي به صورت انفرادي براي داوطلبان برگزار نخواهد شد. به گفته وي، داوطلبان بايد مبلغ مربوطه را واريز و شماره و تاريخ فيش واريزي را از 20 تا 28 مهر در سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org درج كنند. وي با بيان اينكه انتخاب محل رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز مجدد معرفي شدگان در اين مرحله نيز به ‌صورت اينترنتي است، گفت: داوطلبان ‌بايد در نيمه اول آذرماه با مراجعه به سايت ‌اينترنتي سازمان به نشاني www.Sanjesh.org نسبت به تكميل و ارسال فرم انتخاب رشته خود اقدام كنند. اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نيست. دكتر خدايي با اشاره به نحوه انتخاب محل در اين دوره، گفت: به كليه معرفي‌شدگان چند ‌برابر ‌ظرفيت در زمان آزمون عملي و يا ساير مراحل گزينش، يك جلد دفترچه راهنماي انتخاب محل رشته‌هاي نيمه متمركز داده مي‌شود كه لازم است ابتدا نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي خود در فرم پيش نويس موجود در آن دفترچه اقدام كنند. معاون سازمان سنجش در خاتمه تاكيد كرد: كليه‌ معرفي ‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه، معاينه و آزمون علمي و عملي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ كنند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ آزمون عملي به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد و اين فرصت قابل تمديد نيست‌ و به ‌هيچ ‌عنوان آزمون هاي عملي و اختصاصي قابل تمديد و يا تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نيست. گفتني است جزييات و شرايط شركت در آزمونهاي عملي و اسامي پذيرفته‌شدگان در سايت سازمان سنجش به نشاني www.Sanjesh.org در دسترس است.
اخبار روزنامه ها