اعلام حذفیات کنکور سراسری 88

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   24 دی 1388-14 January 2010بازدید 1609


اعلام حذفیات کنکور سراسری 88

آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با رقابت بيش از يك ميليون داوطلب طي روزهاي 10 تا 12 تير ماه سال آينده برگزار مي‌شود. ایسنا: معاون سازمان سنجش آموزش كشور با تاكيد بر اينكه سوالات كنكور فقط از ميان منابع اعلام شده طراحي مي‌شود، گفت: به هيچ عنوان از حذفيات كنكور و كتب كمك درسي و جانبي سوالي طرح نخواهد شد. دكتر حسين توكلي اظهار كرد: به طور كلي كتبي كه به عنوان منابع طرح سوال از دوره دبيرستان و پيش‌دانشگاهي اعلام شده فقط از بخش، فصل يا قسمتي كه وزارت آموزش و پرورش حذف و رسما به سازمان سنجش آموزش اعلام كرده است، سوالي طرح نخواهد شد. وي با اشاره به شخصي‌سازي دفترچه كنكور 89، گفت: داوطلبان بايد با برنامه‌ريزي لازم و با توجه به توان علمي كه دارند خود را براي شركت در آزمون آماده كنند. دكتر توكلي با اشاره به فهرست حذفيات منابع سوالات عمومي و اختصاصي زيرگروه‌هاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال 89 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور، تصريح كرد: سوالات كنكور 89 بر اساس منابع و كتب نظام جديد سالي واحدي طراحي مي‌شود. فهرست حذفيات دروس عمومي قرآن و تعليمات ديني 2 (دين وزندگي 2) ا- فعاليتها : شامل نمونه يابي درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه‌ها درصفحه 141 - کشف عوامل درصفحة 189 تفکر در صفحات63 و174- خودکاوي درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقايسه در صفحه102- تطبيق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسي در صفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پيام آيات در صفحه 161 2- پيشنهادها: در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 و 178 3- ترجمه‌هايي که درمقابل آيات در کتاب نوشته شده است. 4- ياد آوريها و متون ادبي و انگيزشي مانند يادآوري در صفحات 9 ، 109 و121 5- تركيبهاي شيميايي آب و دي اكسيد كربن در صفحات 13 و14 6- متن صفحات 34 ، 36 ، 54 ، 194 و شعر صفحه 65 7- پاورقي‌هاي كتاب قرآن و تعليمات ديني 3 (دين وزندگي 3 ) 1- كلية پيشنهادها، يادآوريها، گامها، پاورقيها و بخشهاي براي مطالعه 2- فعاليتها: شامل تکميل درصفحه 11 - نمونه يابي درصفحات193 و196 - بررسي در صفحات 21، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه 53 - تطبيق در صفحات 61 و 175 - خودکاوي در صفحات 140 و 195 - مقايسه در صفحه 148 - برنامه‌ريزي در صفحه 156 - انديشه در صفحه 169 - طبقه‌بندي در صفحات 215 و219 - راه‌حل در صفحه 223- شناسايي عوامل در صفحه 236 - ذکر نمونه 180 3- اشعار: درصفحات 41 ، 44 و 48 4- ترجمه‌هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است. معارف اسلامي( دين وزندگي) پيش دانشگاهي 1- يادآوري: در صفحه 3 و متن صفحه 91 2- فعاليتها: استدلال در صفحه 17- حل مسأله درصفحه 18 و138- تفکر در آيات در صفحه 28 - بررسي در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ريزي در صفحات 33 و45 - ذکر نمونه‌ها در صفحات 41 و 66 - خود ارزيابي در صفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوي در صفحه 42 - پيشنهاد در صفحه56 - تطبيق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 - مقايسه در صفحات 37 و 117- نمونه‌يابي در صفحه 175- هم‌انديشي در صفحه 172 و180 3- برداشت: در صفحات 121 تا128، 130 تا 133 و 161 تا 164 4- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است. 5 - پاورقي‌ها و بخش‌هاي براي مطالعه فهرست حذفيات دروس تخصصي گروه علوم رياضي آمار و مدلسازي سال دوم، فصل هشتم. دروس تخصصي گروه علوم تجربي آمار و مدلسازي سال سوم، فصل هشتم. دروس تخصصي گروه علوم انساني - آمار و مدلسازي سال دوم، فصل هشتم - اقتصاد سال دوم، کليه مطالب با عنوان «مطالعه آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151 - عربي (2) (علوم انساني)، دو درس 9 و 18 - جامعه شناسي (2) سال سوم، کليه مطالب با عنوان «براي مطالعه بيشتر» - تصاوير و نمودارها - علوم اجتماعي پيش دانشگاهي، تصاوير، نمودارها، جداول، نقشه‌ها و مطالب کادرهاي رنگي آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با رقابت بيش از يك ميليون داوطلب طي روزهاي 10 تا 12 تير ماه سال آينده برگزار مي‌شود.
اخبار روزنامه ها