رد حذف استقلال دانشگاه آزاد دربرگزاري کنکور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   28 دی 1388-18 January 2010بازدید 1313


رد حذف استقلال دانشگاه آزاد دربرگزاري کنکور

مخبر دزفولي به مهر خبر داد: رد حذف استقلال دانشگاه آزاد دربرگزاري کنکور/ زمان پايان اصلاح اساسنامه دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي با تشريح آخرين وضعيت اساسنامه دانشگاه آزاد گزارشهاي موجود پيرامون حذف استقلال دانشگاه آزاد در برگزاري کنکورهاي ورودي و گزينش دانشجو را رد کرد و گفت: عدم استقلال دانشگاه آزاد در برگزاري کنکور بر روي ميز شورا قرار نگرفته است. محمد رضا مخبر دزفولي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: بررسي چيزي مبني بر اينکه که آزمونهاي دانشگاه آزاد اسلامي به طور مستقل برگزار نشود در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هنوز فعلا صورت نگرفته و چنين چيزي بر روي ميز شورا قرار نگرفته است. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: فعلا بحث شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي است. در مورد مسائل آموزشي، پژوهشي، شيوه مديريتي و نحوه تعيين روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تصميم گرفته ايم و يک بخشهاي ديگري از اصلاح اساسنامه باقي مانده که در شرف اتمام است و وقتي به اتمام برسد اعلام مي شوند. مخبر دزفولي درباره زمان جمع بندي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي به مهر گفت: اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي تمام و جمع بندي اعلام مي شود. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيش از اين درباره مصوبه اين شورا در زمينه تعيين رياست دانشگاه آزاد گفته بود: با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به پيشنهاد هيئت امنا و تاييد شورا و با حکم رئيس هيئت امنا براي مدت 4 سال انتخاب مي شود که انتخاب مجدد نيز بلامانع است. وي افزوده بود: در مواقعي که رئيس دانشگاه تعيين نمي شود سرپرستي براي مدت 3 ماه معرفي مي شود اگر بعد از 3 ماه کسي نتوانست از شوراي عالي انقلاب فرهنگي راي اعتماد بگيرد ، شورا براي مدت محدودي سرپرست تعيين مي کند تا هيئت امنا رئيس پيشنهادي دانشگاه را براي تصويب به شورا معرفي کند. بابک نگاهداري معاون شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز امروز يکشنبه در گفتگو با مهر از در دستور کار قرار گرفتن بخشهاي پاياني اساسنامه دانشگاه آزاد در جلسه آتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد و گفت: يکي دو ماده ديگر از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي باقي مانده که نهايي شدن آن در دستور کار جلسه اين هفته شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1018699
اخبار روزنامه ها