جزئیات پرونده فروش سئوالات کنکور آزاد در مجلس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   29 بهمن 1388-18 February 2010بازدید 1861


گفتگوی مهر با فاضل موسوی/

جزئیات پرونده فروش سئوالات کنکور آزاد در مجلس

دبیر اول کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده شکایت علیرضا زاکانی و آنچه که تحت عنوان فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد از آن یاد می شود ، گفت: دکتر زاکانی مجموعه جالبی در این باره جمع آوری کرده است ولی پی بردن به واقعیت تمام موارد آن نیاز به کار کارشناسی دارد. سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر با بیان این مطلب افزود: شکایت دکتر زاکانی به مراجع قضایی ارائه نشده و اکنون صرفا در حد بررسی در مجلس است. پرونده شکایت درباره "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود اما تاریخ بررسی در این کمیسیون مشخص نیست چون حجم کار زیاد است و بررسی جدی کارشناسی می طلبد تا نتیجه اش مشخص شود. وی با یادآوری اینکه علیرضا زاکانی تدوین کننده پرونده "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" عضو کمیسیون اصل 90 است، گفت: دکتر زاکانی یکسری اسناد قابل توجهی در این باره به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است. این عضو کمیسیون اصل 90 درباره بررسی این پرونده گفت: پرونده ابتدا در کمیته مربوطه بررسی می شود که به نظر می رسد در کمیته حقوقی کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: تا پرونده در کمیته بررسی نشود به هیئت رئیسه کمیسیون منتقل نمی شود و تا در هیئت رئیسه بررسی نشود نیز در صحن علنی کمیسیون مطرح نخواهد شد. سید فاضل موسوی با بیان اینکه پرونده شکایت علیرضا زاکانی درباره "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی" در کمیته حقوقی کمیسیون اصل 90 بررسی می شود به مهر گفت: معمولا شکایت هایی که مربوط به عملکرد قوه قضاییه باشد در کمیته حقوقی کمیسیون اصل 90 مطرح می شود. دبیر اول کمیسیون اصل 90 در پاسخ به اینکه آیا شکایت علیرضا زاکانی از عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با آنچه تحت عنوان "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" یاد می شود بوده است ، گفت: از خود عملکرد قوه قضاییه که خیر. بلکه آقای مرتضوی یک شخص از مجموعه قوه قضاییه بوده است. موسوی در پاسخ به اینکه آیا علیرضا زاکانی شکایتی از قاضی مرتضوی دارد هم گفت: من دقیقا از محتوا به طور جزئی خبر ندارم. آنالیز نشده که کمیسیون اصل 90 در چه قسمت هایی از این پرونده باید وارد شود و در چه قسمت هایی نباید وارد شود. دبیر اول کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: البته بررسی موضوعاتی که مربوط به مسئولینی است که جایگاه خاصی دارند به کمیته ویژه می رود. سید فاضل موسوی در پاسخ به اینکه این پرونده مدعی فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در چه سالی است، گفت: مربوط به فروش سوالات در کنکور دانشگاه آزاد در سالهای قبل از مجلس هشتم است.
اخبار روزنامه ها