توصیه‌ای برای کنکوری ها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 1461


توصیه‌ای برای کنکوری ها

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش مشاوره و راهنمایی در زمینه انتخاب رشته کنکور که شانس قبولی را حدس بزند توصیه نمی کند. ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر، افزود: سازمان سنجش آموزش کشور با هیچ موسسه و سازمانی برای مشاوره انتخاب رشته همکاری ندارد و هیچ موسسه ای در این زمینه به سازمان سنجش وابسته نیست. وی درباره پایگاههای مشاوره انتخاب رشته که از سوی آموزش و پرورش برگزار می شود، اظهار داشت: هیچ یک از این پایگاهها با هماهنگی سازمان نبوده و سازمان سنجش تنها در صورتی کار این مراکز را تأیید می کند که راهنمایی و مشاوره آنها در خصوص شناسایی دانشگاه، رشته، استعداد و توانایی داوطلب باشد. معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش چندی پیش اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی انتخاب رشته و مشاوره داوطلبان برای مشاورین مدارس کرد و در این کارگاهها نحوه راهنمایی برای انتخاب رشته آموزش داده شده است. وی اظهار داشت: از این رو مراجعه به مراکز آموزش و پرورشی که بخواهند درباره شانس قبولی و یا اینکه کدام رشته محل شانس قبولی بیشتری برای داوطلب دارند مشاوره بدهند، توصیه نمی شود. خدایی درباره مشاوره انتخاب رشته در برخی موسسات نیز گفت: سازمان سنجش مراجعه به این موسسات را نیز به هیچ عنوان توصیه نمی کند.
اخبار روزنامه ها