فعالسازی نرم افزار تقلب یاب خودکار کنکور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   21 شهریور 1389-12 September 2010بازدید 2024


رصدتخلفات داوطلبان پس ازکنکور فعالسازی نرم افزار تقلب یاب خودکار/ کشف پاسخنامه‌های مشابه و مشکوک رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از فعالسازی نرم افزار تقلب یاب خودکار خبر داد و گفت: پاسخنامه هایی که مشابهت زیادی داشته باشند شناسایی می شوند و عده ای کارشناس به بررسی تخلفات احتمالی اقدام می کنند تا مانع هرگونه تخلف شویم. محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که احتمال سوء استفاده و تقلب وجود دارد موضوع در کمیسیون موارد خاص که اعضایی از شورای عالی قضایی، دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت و سازمان سنجش عضو آن هستند مطرح می شود. رئیس سازمان سنجش به محرومیت از شرکت در آزمون یا محکومیت قضایی به عنوان تنبیهات در انتظار افرادی اشاره کرد که تقلبشان محرز شده است و گفت: وضعیت متخلفان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونها و هیئت تجدید نظر که از دیوان عدالت اداری و مراجع لازم عضو آن هستند نیز بررسی می شود. وی افزود: با تشخیص هیئت های بدوی و تجدید نظر ممکن است موارد شناسایی شده تبرئه شوند یا مقصر شناخته شوند و بسته به جدی بودن تخلفی که مرتکب شده اند محرومیت هایی نظیر لغو قبولی، لغو قبولی به همراه یک تا چند سال محرومیت از شرکت آزمون شامل حالشان شود. مواردی نیز که لازم باشد به مراجع قضایی معرفی می شوند.

اخبار روزنامه ها