تصمیم ویژه بنیاد ملی نخبگان برای ۱۰۰ نفر اول کنکور علوم تجربی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   31 شهریور 1389-22 September 2010بازدید 3193


تصمیم ویژه بنیاد ملی نخبگان برای ۱۰۰ نفر اول کنکور علوم تجربی

این موضوع هم اکنون در دست بررسی در بنیاد ملی نخبگان است و پس از بررسی نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ نفر اول کنکور علوم تجربی به طور مستقیم به عضویت بنیاد ملی نخبگان در می آیند، یادآور شد: موضوع قرار گرفتن ۱۰۰ نفر اول به عضویت بنیاد در درست بررسی بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: قرار است ما در بنیاد ملی نخبگان بر روی این مسئله کار کنیم و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم که البته هنوز گزارش نهایی تهیه نشده است. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: محل تایید و تصویب این موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پیش از این دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت و عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به انتقاد دانشجویان علوم پزشکی مبنی بر کم بودن ظرفیت دانشجویان گروه علوم تجربی در مقایسه با ریاضی در عضویت بنیاد ملی نخبگان گفت: وزارت بهداشت به بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد کرده است که آیین نامه افراد مشمول برای عضویت در بنیاد ملی نخبگان در گروه علوم تجربی بازنگری شود. وحیددستجردی اضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان با افزایش تعداد کنکوری های علوم تجربی برای استفاده تسهیلات بنیاد موافقت کرده است و این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه شد در صورت تصویب ۱۰۰ نفر اول گروه علوم تجربی به عضویت بنیاد ملی نخبگان در می آیند. خبرگزارى مهر
اخبار روزنامه ها