اعلام اسامي معرفي شدگان رشته‌‍‌هاي نيمه متمرکز کنکور سراسري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   20 مهر 1389-12 October 2010بازدید 3836


اعلام اسامي معرفي شدگان رشته‌‍‌هاي نيمه متمرکز کنکور سراسري

از سوي سازمان سنجش/ اسامي معرفي شدگان رشته‌‍‌هاي نيمه متمرکز کنکور سراسري اعلام شد اسامي معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمرکز کنکور سراسري سال 1389 بر روي سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، اطلاعيه سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌کشور درباره اسامي‌ معرفي ‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي نيمه ‌متمرکز دوره‌هاي‌ روزانه، شبانه، پيام‌ نور، غيرانتفاعي‌ و غيردولتي، واحدهاي بين المللي علوم پزشکي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و مراکز تربيت معلم ويژه شاغلين رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاينه، آزمون‌ علمي، عملي و ساير مراحل گزينش‌ در گروههاي آزمايشي‌ علوم ‌رياضي ‌‌و فني، علوم ‌تجربي، علوم ‌انساني و هنر آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1389 منتشر شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبان پذيرفته شده رشته‌هاي متمرکز آزمون سراسري سال 89 ، چنانچه‌ در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يک ‌از رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، در صورتيکه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ يا رشته‌‌هاي‌ نيمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه کرده و پس از انتخاب کدرشته محل در سايت اينترنتي سازمان، به عنوان پذيرفته شده ‌نهايي‌ هر يک از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو مي شود و امکان بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي متمرکز براي آنان ميسر نيست. همچنين برابر مصوبه هيئت وزيران و به منظور اخذ هزينه آزمون عملي از معرفي شدگان در زمان اعلام چند برابر ظرفيت داوطلبان بايد نسبت به واريز مبلغ 38 هزار ريال بابت هزينه آزمون عملي به حساب شماره 748 خزانه‌داري کل نزد بانک مرکزي (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي ايران) اقدام و سپس شماره و تاريخ فيش واريزي را از تاريخ 24 تا 28 مهر در سايت ‌اينترنتي سازمان به نشاني www.Sanjesh.org اعلام تا نسبت به برنامه‌ريزي حوزه‌هاي آزمون عملي اقدام مقتضي به عمل آيد. انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمرکز معرفي شدگان در اين مرحله نيز به ‌صورت اينترنتي بوده و داوطلبان مي‌بايست از تاريخ 1 آذر تا 6 آذر با مراجعه به سايت ‌اينترنتي سازمان نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند و چنانچه هر يک از معرفي شدگان در مراحل مصاحبه، معاينه و آزمون عملي و يا ساير مراحل گزينش شرکت کنند اما در انتخاب رشته مجدد اينترنتي ياد شده ، اقدام نکنند، به‌ منزله انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهند شد و اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نيست و هيچگونه تقاضايي بعد از آن از طريق پست و يا مؤسسه ذيربط قابل قبول نيست. اسامي پذيرفته شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف نيمه متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان در نيمه اول بهمن ماه از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1168463
اخبار روزنامه ها