نحوه صدور گواهی - عنوان رشته تحصیلی - برای داوطلبان كنكور ۹۰ اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   01 آذر 1389-22 November 2010بازدید 2303


نحوه صدور گواهی - عنوان رشته تحصیلی - برای داوطلبان كنكور ۹۰ اعلام شد

دستورالعمل نحوه صدور "گواهی " مربوط به "عنوان رشته تحصیلی " دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی، برای داوطلبان شركت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰، از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. دستورالعمل نحوه صدور "گواهی " مربوط به "عنوان رشته تحصیلی " دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی، برای داوطلبان نظام قدیم و جدید آموزش متوسطه كه متقاضی شركت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ هستند، از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش استان های سراسر كشور ابلاغ شد. در بند یك این دستورالعمل آمده است: طبق ضوابط آزمون سراسری سال ۱۳۹۰، داوطلبان این آزمون بر اساس «بخش محل اخذ مدارك تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه» برای دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه و نیز بر اساس «بخش محل اخذ مدارك تحصیلی در سال آخر دوره دبیرستان یا هنرستان و محل اخذ مدرك دوره پیش دانشگاهی» برای فارغ التحصیلان و دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه متقاضی آزمون، به عنوان صاحبان یكی از سهمیه های "مناطق " محسوب می شوند. این بند می افزاید: مقرر شده است تا تمامی داوطلبان متقاضی شركت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰، به استثنای دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه همچنین فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی "نظام جدید " آموزش متوسطه كه بخش محل تحصیل آنان در سال آخر متوسطه یا بخش محل تحصیل آنان در دوره پیش دانشگاهی یكی از بخش های مركزی شهرستان های اصفهان، تبریز، تهران، شمیرانات، شیراز، و مشهد بوده است، نسبت به تكمیل مندرجات گواهی مربوط به "عنوان رشته تحصیلی و محل تحصیل " با عنوان "فرم شماره ۲ " كه در دفترچه شماره یك آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ درج شده است، اقدام كنند. در تبصره یك بند یك این دستورالعمل آمده است: محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه برای دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه به ترتیب شامل بخش محل تحصیل سال آخر دوره متوسطه، سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم (سال چهارم، سال سوم و سال دوم دبیرستان یا هنرستان) خواهد بود. در تبصره ۲ از بند یك این دستورالعمل خاطرنشان شده است: محل تحصیل سه سال آخر دانش آموزان یا فارغ التحصیلان دوره نظام جدید آموزش متوسطه به ترتیب عبارت از بخش محل تحصیل سال اخذ مدرك دوره پیش دانشگاهی، سال اخذ دیپلم و سال ماقبل دیپلم دبیرستان یا هنرستان (سال اخذ مدرك پیش دانشگاهی، سال سوم و سال دوم دبیرستان یا هنرستان نظام جدید) است. این تبصره تصریح می كند: برای دانش آموزانی كه دوره پیش دانشگاهی را طی "بیش از یك سال تحصیلی " گذرانده یا می گذرانند، صرفاً سالی كه مدرك دوره پیش دانشگاهی را اخذ كرده یا می كنند، ملاك عمل خواهد بود. در این دستورالعمل با اشاره به پیوست شدن نمونه فرم گواهی مربوط به عنوان رشته تحصیلی و محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه همچنین دو سال آخر دوره دبیرستان یا هنرستان و سال اخذ مدرك پیش دانشگاهی برای فارغ التحصیلان یا دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه، با عنوان "فرم شماره ۲ "، تأكید شده است: لازم است فرم پیوست (فرم شماره ۲) در دفترچه راهنمای شماره یك آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ درج شود. در بند ۲ این دستورالعمل آمده است: هر داوطلب موظف است با توجه به مشخصات شناسنامه ای و بر حسب اینكه داوطلب نظام قدیم یا نظام جدید آموزش متوسطه باشد، نسبت به تكمیل مندرجات "فرم شماره ۲ " اقدام كرده و سپس فرم تكمیل شده را به تأیید رئیس دبیرستان، هنرستان، آموزشگاه یا مركز پیش دانشگاهی آخرین محل تحصیل یا مدیریت آموزش و پرورش برساند و نزد خود نگه دارد همچنین هر داوطلب باید به منظور تأیید مندرجات فرم تكمیل شده، مدارك مربوط را ارائه كند. در پایان این دستورالعمل تأكید شده است: رؤسای دبیرستان، هنرستان، آموزشگاه یا مراكز آموزش پیش دانشگاهی یا مدیریت آموزش و پرورش باید پیش از مهر و امضا گواهی مذكور، فردی را مأمور كنند تا مندرجات فرم تكمیل شده را با مدارك موجود یا ارائه شده توسط داوطلب، تطبیق داده و سپس نسبت به مهر و امضا گواهی مذكور اقدام كند. خبرگزارى فارس
اخبار روزنامه ها