اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره ثبت نام آزمون‌هاي GRE) SUBJECT) GRE) GENERAL)

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   03 امرداد 1390-25 July 2011بازدید 3481


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره ثبت نام آزمون‌هاي GRE) SUBJECT) مورخ 23/7/90(Oct/15/2011) و GRE) GENERAL) مورخ 30/7/90 (Oct/22/2011)


بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي شركت در آزمونGRE) SUBJECT) مورخ  Oct/15/2011 (23/7/1390) مي‌رساند، ثبت‌نام اين آزمون از روز چهارشنبه مورخ 5/5/90 از طريق سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني http://ets.sanjesh.org آغاز خواهد شد. همچنين ثبت‌نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون GRE) GENERAL) مورخ Oct/22/2011 (30/7/90) از طريق سايت اينترنتي فوق از روز دوشنبه مورخ 10/5/90 انجام خواهد شد.
ضمناً به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه دسترسي به كارت‌هاي اعتباري خارج از كشور  MASTER CARD,VISA…  دارند، مي‌رساند كه ثبت نام ONLINE آزمون‌هاي فوق نيز از طريق سايت ETS  به نشاني WWW.ETS.ORG/TOEFL امكانپذير مي‌باشد. اين دسته از داوطلبان لازم است تا 10روز قبل از تاريخ آزمون، فرم تقاضانامه مندرج در سايت اين سازمان به نشاني http://ets.sanjesh.org را تكميل و يك قطعه عكس (تمام رخ مربوط به سال جاري) را نيز از طريق سايت مورد اشاره ارسال نمايند.
لازم به ذكر است تاريخ ثبت‌نام در آزمون GRE) SUBJECT) مورخ 21/8/90(Nov/12/2011)  و آزمون GRE(GENERAL) مورخ 28/8/90 (Nov/19/2011) و 22/11/90  (Feb/11/2011)متعاقباً اعلام خواهد شد.


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره ثبت نام آزمون‌هاي GRE) SUBJECT) GRE) GENERAL)
اخبار روزنامه ها