راه‌اندازي سه رشته زبانهاي خارجي در دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   21 مهر 1387-12 October 2008بازدید 1973


رشته‌هاي دكتراي آموزش زبان و ادبيات روسي، كارشناسي ارشد زبان ژاپني و كارشناسي زبان اسپانيايي در دانشكده زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران راه‌اندازي شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،در مراسم راه‌اندازي اين رشته‌ها رييس دانشگاه تهران، رييس دانشكده زبان‌هاي خارجي‌، سفيران و نمايندگان سياسيكشورهاي مكزيك، آرژانتين، ژاپن، روسيه، كوبا، اسپانيا و جمعي از مسئولان، استادان ودانشجويان دانشكده زبان‌هاي خارجي حضور داشتند. دكتر رهبر رئيس دانشگاه در اين مراسم خطاببه سفرا و نمايندگان حاضر در اين جلسه، گفت: ما با اين كشورها رابطه تاريخي و دوستيداريم و خوشحاليم كه دانشگاه تهران اقدامي انجام مي‌دهد كه پايه‌هاي اين دوستي راتقويت مي كند. وي با بيان اينكه در جمهوري اسلامي ايران تعامل با كشورهاي جهان و كشورهاي دوست يكي از اصول مسلم و پذيرفته شده است،اظهاركرد: براي تحكيم اين تعامل سازنده اولين اقدامي كه بايد صورت گيرد اين است كه ملت‌ها بتوانند با هم گفت‌وگو كنند. دكتر رهبر با اشاره به اراده دانشگاه تهران براي گسترش زبان‌هاي مختلف، تاكيد كرد: ما در كنار گسترش زبان‌هاي مختلف در دانشگاه تهران، علاقه‌منديم كه زبان و ادبيات فارسي نيز در كشورهاي دوست گسترش پيدا كند. وي از زبان به عنوان ابزاري موثر براي گفت‌وگو بين ملت‌ها ياد كرد و افزود: قطعا همكاري نمايندگان ملت‌ها در ايران ميتواند در سرعت بخشيدن به اين هدف موثر باشد. رييس دانشگاه تهران در پايان به تمايل دانشگاه براي ارتباطات علمي با دانشگاه‌هاي ديگر كشورها اشاره كرد و افزود: دانشگاه تهران علاقمند است تا در حوزه گسترش علم و فناوري با كشورهاي ديگرهمكاري داشته باشد.

اخبار روزنامه ها