برگزاري آزمون تافل دانشگاه تربيت مدرس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   16 بهمن 1387-04 February 2009بازدید 4359


برگزاري آزمون تافل دانشگاه تربيت مدرس آزمون زبان عمومي دانشگاه تربيت مدرس براي داوطلبان ادامه تحصيل در دوره هاي دکتري تخصصي پنجشنبه و جمعه 17 و 18 بهمن ماه برگزار مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان در جلسه آزمون بايد مجوز، رسيد بانکي و کارت ملي خود را همراه داشته باشند در غير اين صورت نمره آزمون داوطلب اعلام نخواهد شد. مدت اعتبار قبولي حداقل 2 سال بوده و براي داوطلبان پذيرش در دوره هاي دکتري دانشگاه، تاريخ درخواست پذيرش ملاک خواهد بود. به جز رشته آموزش زبان انگليسي قبولي داوطلباني که حداقل 90 درصد امتياز را کسب کنند اعتبار دائم خواهد داشت. تعداد شرکت کنندگان در اين آزمون نزديک به 9 هزار نفر است و طبق برنامه ريزيهاي انجام شده نتايج آن چهاردهم اسفند 1387 از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه ارائه مي شود. ثبت نام آزمون دکتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس در سال جاري از ثبت نام آزمون زبان عمومي خارجي تفکيک شده است

اخبار روزنامه ها