اعلام زمان و نحوه توزيع کارت سي و هفتمين آزمون توليمو

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   01 اردیبهشت 1388-21 April 2009بازدید 1515


اعلام زمان و نحوه توزيع کارت سي و هفتمين آزمون توليمو سازمان سنجش آموزش کشور زمان و نحوه توزيع کارت سي و هفتمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته توليمو را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، کارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شرکت در سي و هفتمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته توليمو از فردا تا لغايت چهارشنبه 9 ارديبهشت ما بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگيري و يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملي خود نسبت به پرينت آن اقدام کنند. هر داوطلب براي شرکت در جلسه آزمون بايد پرينت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارائه کند. سي و هفتمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2009 ) رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 11 ارديبهشت برگزار مي شود.

اخبار روزنامه ها