اعلام زمان و نحوه برگزاري آزمون زبان GRE

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   28 مهر 1388-20 October 2009بازدید 5758


اعلام زمان و نحوه برگزاري آزمون زبان GRE

زمان و نحوه برگزاري آزمون زبان GRE اعلام شد سازمان سنجش آموزش کشور زمان و نحوه برگزاري آزمون زبان GRE را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، آزمون GRE داراي يک دفترچه سئوال پلمپ شده متشکل از بخشهاي نوشتار تحليلي، واژگان، هوش رياضي و هوش رياضي است. داوطلبان موظفند هنگام شرکت در جلسه آزمون از آوردن جزوه، کتاب، يادداشت، ماشين حساب ، تلفن همراه، پيجر، بي سيم وهرگونه وسيله الکترونيکي ديگر خودداري کنند و حفظ و نگهداري وسايل داوطلبان بر عهده خود آنها است. داوطلبان بايد پاسخنامه هاي خود را تميز و بدون تاخوردگي نگاه داشته و تحويل دهند و کارت شناسايي عکس دار(شناسنامه، پاسپورت وياکارت ملي) و کارت ورودي را در روز برگزاري آزمون همراه داشته باشند. داوطلبان در صورت تمايل مي توانند DEPARTMENT CODESوINSTITUTION CODES را از طريق سايت ETS نشانيWW.ETS.ORG/GRE استخراج کرده و کدهاي مورد نظر خود را روي کارت ورود به جلسه صادره توسط ETS وارد کنند و کدهاي مورد نظر را نيز براي خود يادداشت کنند لازم به ذکر است پس از برگزاري آزمون هيچگونه اقدامي در اين خصوص ميسر نيست. آزمون زبان GRE راس ساعت 30/8 شنبه 2 آبان ماه برگزار مي شود و داوطلبان لازم است يک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند. سازمان سنجش محل برگزاري اين آزمونها را دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالي آزاد مديريت و فناوري اميرکبير اعلام کرده است. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=967339
اخبار روزنامه ها