برگزاري دومين دوره آموزشي زبان TOEFLدكتري در دانشگاه تربيت مدرس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   17 شهریور 1389-08 September 2010بازدید 2815


برگزاري دومين دوره آموزشي زبان TOEFLدكتري در دانشگاه تربيت مدرس

دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي كند: دومين دوره آموزشي زبان TOEFLدكتري شروع كلاسها:1/7/89 (روزهاي پنجشنبه 8 الي 14) طول دوره:13 هفته(75 ساعت) شهريه دوره: 000/000/2 ريال زمان تعيين سطح و مهلت ثبت نام : پايان وقت اداري 29شهريورماه مكان ثبت نام: دانشگاه تربيت مدرس، ساختمان آموزش، طبقه اول، اتاق 209، تلفن 82883052 آدرس سايت:http://www.tmou.ir http://www.modares.ac.ir/page/systems/index
اخبار روزنامه ها