جذب دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات کشورهاي آلماني زبان در دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   21 شهریور 1389-12 September 2010بازدید 3835


جذب دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات کشورهاي آلماني زبان در دانشگاه تهران

جذب دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات کشورهاي آلماني زبان دانشكده مطالعات جهان براي مقطع كارشناسي ارشد زبان آلماني دانشجو مي پذيرد. گروه مطالعات کشورهاي آلماني زبان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در نظر دارد براي نيمسال اول سال تحصيلي 90-1389 از بين داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد در رشته زبان آلماني (زبان و ادبيات آلماني و مترجمي زبان آلماني) داراي امتياز مطلوب و نيز از ميان استعدادهاي درخشان طبق ضوابط و شرايط در تکميل ظرفيت، دانشجو بپذيرد. علاقه مندان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88630861 تماس يا به دفتر گروه مطالعات کشورهاي آلماني زبان دانشکده مطالعات جهان- طبقه سوم غربي- اتاق شماره 41 مراجعه نمايند. http://news.ut.ac.ir/NSite/FullStory/?id=11319
اخبار روزنامه ها